BÁN GIỐNG HỒNG MÔN TROPICAL CẮT HOA BÁN

  • Thread starter hoahongtangem
  • Ngày gửi
H

hoahongtangem

Lữ khách
#1
<p>K&iacute;nh ch&agrave;o Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng gần xa!</p><p>Hiện nay Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; khả năng cung cấp giống hồng m&ocirc;n Tropical (hồng m&ocirc;n huyết) chuy&ecirc;n trồng để cắt hoa v&agrave; trồng chậu b&aacute;n.</p><p>Do vậy nếu Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua giống Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất vui l&ograve;ng được cung giống cho Qu&yacute; kh&aacute;ch.</p><p>K&iacute;ch thước c&acirc;y giống: C&acirc;y cao 25 - 30 cm.</p><p>Gi&aacute;: từ 500 c&acirc;y trở xuống gi&aacute; 38.000 VNĐ/1 c&acirc;y.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; từ 500 c&acirc;y trở n&ecirc;n gi&aacute; 35.000 VNĐ/ 1 c&acirc;y.</p><p>Số lượng cung cấp &iacute;t nhất từ 50 c&acirc;y đến kh&ocirc;ng hạn chế.</p><p>Mọi th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ k&iacute;nh mong Qu&yacute; kh&aacute;ch vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ qua Email: <a href="mailto:tqphi307@gmail.com.vn">tqphi307@gmail.com.vn</a> hoặc qua số điện thoại: 0976.463.586.</p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất mong sẽ được l&agrave;m nh&agrave; cung cấp giống hồng m&ocirc;n tốt nhất cho Qu&yacute; kh&aacute;ch.</p><p>Th&acirc;n ch&agrave;o v&agrave; k&iacute;nh ch&uacute;c sức khỏe!</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trịnh Quang Phi
- Địa chỉ: Đà Lạt
- Điện thoại: 0976.463.586 - Fax:
- email: tqphi@gmail.com.vn
 

Đối tácTop