Bán Giống mãng Cầu Na (mãng cầu ta) giống Thái Lan, trái to sai

#1
Cung cấp giống mãng cầu na (mãng cầu ta) Thái Lan giống mới cho trái to năng suất cao.
[/IMG]
Trọng lượng trái từ 0,5kg đến 1kg , hạt rất ít.
Tỷ lệ hạt rất ít ( chiếm khoảng 20% đến 30% hạt so với giống việt nam)
Thịt quả dai, thơm ngon.
Cây giống được ghép cành phát triển tốt.
ĐC;Ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, Cái Mơn, huyện Chợ Lách, Bến Tre
ĐT: 0947497039 Tâm
 

Last edited:
#2
Bán giống mãng cầu Ta (mãng cầu Na ) giống mớ Thái Lan tái to, năng suất cao

Cung cấp giống mãng cầu na (mãng cầu ta) Thái Lan giống mới cho trái to năng suất cao.
Trọng lượng trái từ 0,5kg đến 1kg , hạt rất ít.
Tỷ lệ hạt rất ít ( chiếm khoảng 20% đến 30% hạt so với giống việt nam)
Thịt quả dai, thơm ngon.
Cây giống được ghép cành phát triển tốt.
ĐC;Ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, Cái Mơn, huyện Chợ Lách, Bến Tre
ĐT: 0947497039 Tâm
0993155741
 
#3
cung cấp giống mãng cầu ta (mãng cầu Na) giống mới Thái Lan

Cung cấp giống mãng cầu na (mãng cầu ta) Thái Lan giống mới cho trái to năng suất cao.
Trọng lượng trái từ 0,5kg đến 1kg , hạt rất ít.
Tỷ lệ hạt rất ít ( chiếm khoảng 20% đến 30% hạt so với giống việt nam)
Thịt quả dai, thơm ngon.
Cây giống được ghép cành phát triển tốt.
ĐC;Ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, Cái Mơn, huyện Chợ Lách, Bến Tre
ĐT: 0947497039 Tâm
0993155741
 
#4
Bán giống mãng cầu Ta (mãng cầu Na ) giống mới Thái Lan tái to, năng suất cao

Cung cấp giống mãng cầu na (mãng cầu ta) Thái Lan giống mới cho trái to năng suất cao.
Trọng lượng trái từ 0,5kg đến 1kg , hạt rất ít.
Tỷ lệ hạt rất ít ( chiếm khoảng 20% đến 30% hạt so với giống việt nam)
Thịt quả dai, thơm ngon.
Cây giống được ghép cành phát triển tốt.
ĐC;Ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, Cái Mơn, huyện Chợ Lách, Bến Tre
ĐT: 0947497039 Tâm
0993155741
 
#5
giống mãng câu Ta (mãng cầu Na) giống mới Thái Lan

nhận cung cấp giống mãng cầu Na giông mới Thái Lan trái to năng suất cao
 
#6
bán giông mãng cầu ta

Cung cấp giống mãng cầu na (mãng cầu ta) Thái Lan giống mới cho trái to năng suất cao.
Trọng lượng trái từ 0,5kg đến 1kg , hạt rất ít.
Tỷ lệ hạt rất ít ( chiếm khoảng 20% đến 30% hạt so với giống việt nam)
Thịt quả dai, thơm ngon.
Cây giống được ghép cành phát triển tốt.
ĐC;Ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, Cái Mơn, huyện Chợ Lách, Bến Tre
ĐT: 0947497039 Tâm
0993155741
 
#7
giống mãng cầu ta

Cung cấp giống mãng cầu na (mãng cầu ta) Thái Lan giống mới cho trái to năng suất cao.
Trọng lượng trái từ 0,5kg đến 1kg , hạt rất ít.
Tỷ lệ hạt rất ít ( chiếm khoảng 20% đến 30% hạt so với giống việt nam)
Thịt quả dai, thơm ngon.
Cây giống được ghép cành phát triển tốt.
ĐC;Ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, Cái Mơn, huyện Chợ Lách, Bến Tre
ĐT: 0947497039 Tâm
0993155741
 

#8
mãng cầu na (ta) Thái Lan là giống mãng cầu mới trái to, rất ít hạt, cho năng suất cao .
cách trồng và làm trái giống như mãng cầu của việt nam.
vậy bà con anh chị nào có nhu cầu về giống xin liên hệ:
ĐC;Ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, Cái Mơn, huyện Chợ Lách, Bến Tre
ĐT: 0947497039 Tâm
0993155741
 
#9
Cung cấp giống mãng cầu na (mãng cầu ta) Thái Lan giống mới cho trái to năng suất cao.
Trọng lượng trái từ 0,5kg đến 1kg , hạt rất ít.
Tỷ lệ hạt rất ít ( chiếm khoảng 20% đến 30% hạt so với giống việt nam)
Thịt quả dai, thơm ngon.
Cây giống được ghép cành phát triển tốt.
ĐC;Ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, Cái Mơn, huyện Chợ Lách, Bến Tre
ĐT: 0947497039 Tâm
 
#10
Cung cấp giống mãng cầu na (mãng cầu ta) Thái Lan giống mới cho trái to năng suất cao.
Trọng lượng trái từ 0,5kg đến 1kg , hạt rất ít.
Tỷ lệ hạt rất ít ( chiếm khoảng 20% đến 30% hạt so với giống việt nam)
Thịt quả dai, thơm ngon.
Cây giống được ghép cành phát triển tốt.
ĐC;Ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, Cái Mơn, huyện Chợ Lách, Bến Tre
ĐT: 0947497039 Tâm
 
#11
Cung cấp giống mãng cầu na (mãng cầu ta) Thái Lan giống mới cho trái to năng suất cao.
Trọng lượng trái từ 0,5kg đến 1kg , hạt rất ít.
Tỷ lệ hạt rất ít ( chiếm khoảng 20% đến 30% hạt so với giống việt nam)
Thịt quả dai, thơm ngon.
Cây giống được ghép cành phát triển tốt.
ĐC;Ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, Cái Mơn, huyện Chợ Lách, Bến Tre
ĐT: 0947497039 Tâm
0993155741