Bán giống sâu gạo, trùn quế

  • Thread starter Lê Thanh Sang
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

Lê Thanh Sang

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Thanh Sang
- Địa chỉ: Ap Đông Thạnh C, xã Đông Thạnh, Huyện Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long. (bến đò Giáo Mẹo)
- Tel, Fax: 0913668074
- email: harry.sang@gmail.com
================================

<p>Hiện nay t&ocirc;i c&oacute; b&aacute;n s&acirc;u gạo,giống sau gạo, tr&ugrave;n quế, giống tr&ugrave;n quế,đồng thời tư vấn tận tường kinh nghiệm nu&ocirc;i c&aacute;c lo&agrave;i tr&ecirc;n. Vậy ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ số điện thoại 0913668074, hoặc theo địa chỉ tr&ecirc;n.</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top