Bán giống trùn quế tại Thanh Hóa

  • Thread starter Mguyá»…n Văn Bình
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
M

Mguyễn Văn Bình

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mguyễn Văn Bình
- Địa chỉ: Tổ 1-Lý Yên-Định Tường-Yên Định Thanh Hóa
- Tel, Fax: 0987981748
- Email: binhnga79@gmail.com
================================

Hiện nay tôi có khoảng 2 tấn sinh khối trùng quế, số lượng trùn bố mẹ nhiều, có thể thu hoạch trùn thương phẩm ngay, giá cả thỏa thuận
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top