Bán giống và thương phẩm dúi & gà tây & chim trĩ & chim công ở hải phòng

  • Thread starter daoxuanlinh
  • Ngày gửi
D

daoxuanlinh

Lữ khách
Bán giống và thương phẩm Dúi,gà Tây,chim Trĩ,chim Công - Hải Phòng

TRANG TRẠI XUÂN LINH XIN KÍNH CHÀO BÀ CON!

Với nhiều năm kinh nghiệm chăn nuôi và buôn bán giống và thương phẩm Dúi,gà Tây,chim Trĩ,chim Công.Hãy đến với chúng tôi để cảm nhận một luồng không khí mới về chăn nuôi Dúi,Gà Tây,chim Trĩ,chim Công.

Ai có nhu cầu quan tâm và thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi Dúi,gà Tây,chim Trĩ,chim Công để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

Địa chỉ liên hệ:
*Trang trại xuân Linh
*Địa chỉ:Kiến Quốc - Kiến Thụy - Hải Phòng
*ĐT :0932.172.179


--------

TRANG TRẠI XUÂN LINH XIN KÍNH CHÀO BÀ CON!

Với nhiều năm kinh nghiệm chăn nuôi và buôn bán giống và thương phẩm Dúi,gà Tây,chim Trĩ,chim Công.Hãy đến với chúng tôi để cảm nhận một luồng không khí mới về chăn nuôi Dúi,Gà Tây,chim Trĩ,chim Công.

Ai có nhu cầu quan tâm và thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi Dúi,gà Tây,chim Trĩ,chim Công để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

Địa chỉ liên hệ:
*Trang trại xuân Linh
*Địa chỉ:Kiến Quốc - Kiến Thụy - Hải Phòng
*ĐT :0932.172.179
iikikkkkkl;lpo0p[-[-
 
Last edited:
Anh nho em 1234

Anh nho em 1234

Lữ khách
[GROUP=][/GROUP]
Bán giống và thương phẩm Dúi,gà Tây,chim Trĩ,chim Công - Hải Phòng

TRANG TRẠI XUÂN LINH XIN KÍNH CHÀO BÀ CON!

Với nhiều năm kinh nghiệm chăn nuôi và buôn bán giống và thương phẩm Dúi,gà Tây,chim Trĩ,chim Công.Hãy đến với chúng tôi để cảm nhận một luồng không khí mới về chăn nuôi Dúi,Gà Tây,chim Trĩ,chim Công.

Ai có nhu cầu quan tâm và thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi Dúi,gà Tây,chim Trĩ,chim Công để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

Địa chỉ liên hệ:
*Trang trại xuân Linh
*Địa chỉ:Kiến Quốc - Kiến Thụy - Hải Phòng
*ĐT :0932.172.179--------

iikikkkkkl;lpo0p[-[-
Gà tây giống bán như nào ạ
 

Quảng cáoTop