Bán Giun Quế giống- Lợn Rừng, gà Chọi

  • Thread starter Hữu_ Hiến
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Hữu_ Hiến

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hữu_ Hiến
- Địa chỉ: Đội 10 Quảng Thái Quảng Xương- Thanh Hóa
- Tel, Fax: ::: FaX01236946412; 0918068669
- email: thinhthihai@gmail.com
================================

<p>B&aacute;n Giun Quế giống- Lợn Rừng, g&agrave; Chọi c&aacute;c loại ( tu vấn v&agrave; hỗ trợ kỹ thuật trong chăn</p><p>nu&ocirc;i, Mua v&agrave; baotieeu sẩn phẩm</p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top