BÁN GỔ TRÀM BÔNG VÀNG SỐ LƯỢNG LỚN

  • Thread starter hoanghienlagi
  • Ngày gửi
H

hoanghienlagi

Lữ khách
#1
<p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i cần b&aacute;n số lượng lớn gổ Tr&agrave;m B&ocirc;ng V&agrave;ng qui c&aacute;ch&nbsp;đường k&iacute;nh từ: 12,cm 19 cm &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;gi&aacute; : 1,600 000/m3 đường k&iacute;nh từ 20cm trở l&ecirc;n gi&aacute; 1,700 000/m3 ( chiều d&agrave;i theo cắt y&ecirc;u cầu kh&aacute;ch h&agrave;ng) h&agrave;ng giao tại khu vực TP.HCM.&nbsp;Đồng Nai (gi&aacute; tr&ecirc;n&nbsp;đ&atilde; bao gồm VAT).C&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n,doanh nghiệp c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ c&ocirc;ng ty hoặc li&ecirc;n hệ Mr: Hiển Cell 0913647304&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HOANG HIEN CO.,LTD
- Địa chỉ: 414/3 Thong Nhat St, Tan An Ward, Lagi Town,
- Điện thoại: 0626 271228 - Fax: 0623 872405
- email: Due@hoanghienlagi.com
 

Đối tácTop