Bán gốc cây sung trên 20 tuổi đời

  • Thread starter gocnhinnghethuat
  • Ngày gửi
G

gocnhinnghethuat

Guest
#1
<p>T&ocirc;i đang c&oacute; một gốc c&acirc;y sung cảnh tr&ecirc;n 20 tuổi đời. để tự nhi&ecirc;n chưa tỉa, cho ăn tr&aacute;i quanh năm, gốc c&acirc;y tạo h&igrave;nh nghệ thuật hấp dẫn,</p><p>Nếu ai c&oacute; nhu cầu muốn mua th&igrave; h&atilde;y li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i nhe/</p><p>Địa chỉ: x&oacute;m Ao Tr&aacute;m, Động Đạt - Ph&uacute; Lương - Th&aacute;i Nguy&ecirc;n</p><p>&nbsp;Điện thoại: 0979329964</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đào Văn Kỳ
- Địa chỉ: xóm Ao Trám, Động Đạt - Phú Lương - thái Nguyên
- Tel, Fax: ::: FaX 0979329964 ::: FaX ::: FaX
- email: xuankytn@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx