BÁN HẢI SẢN ĐẶC SẢN PHAN THIẾT

  • Thread starter THANH TRONG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

THANH TRONG

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: THANH TRONG
- Địa chỉ: 346 QL 1A Q.BÌNH TÂN HCM
- Tel, Fax: 0989.725.755
- email: trongnt78@gmail.com
================================

<p><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: #000099; font-family: Verdana">TH&Acirc;N CH&Agrave;O!</span></strong><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Verdana" /></p><p><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: #000099; font-family: Verdana">C&Aacute;C ACE C&Oacute; NHU CẦU MUA HẢI SẢN, ĐẶC SẢN PHAN THIẾT( GHẸ, MỰC, NƯỚC MẮM,MẮM T&Ocirc;M...).&nbsp;SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG, KINH DOANH UY T&Iacute;N&nbsp;,TRUNG THỰC<br /></span></strong><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Verdana" /></p><p><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: #000099; font-family: Verdana"><img id="div_img_1" title="Ph&oacute;ng to ảnh" style="width: 700px; cursor: pointer" alt="Ph&oacute;ng to ảnh" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/01/08/0/201101152600_nuoc_mam_ngon_t.jpg" border="0" /> <img id="div_img_2" title="Ph&oacute;ng to ảnh" style="width: 700px; cursor: pointer" alt="Ph&oacute;ng to ảnh" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/01/08/0/201101152612_nuoc_mam_ngon_c.jpg" border="0" /> <br />Nước mắm ngon:Th&ugrave;ng 6chai/3l c&oacute; gi&aacute; 75K<br />Mắm t&ocirc;m đặc biệt: 30k/kg.<br />Ghẹ tươi sống: 150k/kg...<br />Xin tr&acirc;n trọng k&iacute;nh mời!<br />ĐC&nbsp;MAIL:trongnt78@gmail.com, DT:0989.725.755<br />ĐỂ ĐƯỢC PHỤC VỤ TỐT NHẤT!CH&Uacute;C GIA Đ&Igrave;NH NĂM MỚI TR&Agrave;N ĐẦY HẠNH PH&Uacute;C.</span></strong></p> Nước mắm ngon:Th&ugrave;ng 6chai/3l c&oacute; gi&aacute; 75KMắm t&ocirc;m đặc biệt: 30k/kg.Ghẹ tươi sống: 150k/kg...Xin tr&acirc;n trọng k&iacute;nh mời!ĐC&nbsp;MAIL:trongnt78@gmail.com, DT:0989.725.755ĐỂ ĐƯỢC PHỤC VỤ TỐT NHẤT!CH&Uacute;C GIA Đ&Igrave;NH NĂM MỚI TR&Agrave;N ĐẦY HẠNH PH&Uacute;C.<span style="font-size: 7.5pt; font-family: Verdana" /> <p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx