Bán hàng độc

  • Thread starter ngochoa
  • Ngày gửi
N

ngochoa

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ngochoa
- Địa chỉ: thuôn chư băh-ayunpa-gialai
- Tel, Fax: 0976859849
- email: ngochoa1487@yahoo.com.vn
================================

<p><font size="2">B&aacute;n đ&aacute; thắm nước l&agrave;m non bộ h&agrave;ng hiếm .thi&ecirc;n nhi&ecirc;n ho&agrave;ng to&agrave;n tự nhi&ecirc;n .l&agrave;m non bộ hết sức đệp.</font></p><p><font size="2">gi&aacute; cả thương lượng</font></p><p><font size="2">dt:0976.859.849</font></p>
 
Back
Top