Bán hạt sen khô, tươi

  • Thread starter Hoanghieu_hn
  • Ngày gửi
H

Hoanghieu_hn

Guest
#1
Gia đ&igrave;nh Ch&uacute;ng t&ocirc;i với diện t&iacute;ch 16 hecta trồng sen muốn t&igrave;m đối t&aacute;c mua hạt sen.nếu qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu thu mua hạt sen kh&ocirc; hoặc tươi v&agrave; với số lượng lớn hợp t&aacute;c l&acirc;u d&agrave;i với gia đ&igrave;nh ch&uacute;ng t&ocirc;i.vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ anh Hiệu: 0168 9474 580 hoặc Email: Hoanghieufpt@gmail.com<br />
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn văn hiệu
- Địa chỉ: Thường tín - Hà Nội
- Tel, Fax: 0168 9474 580 ::: FaX
- email: Hoanghieufpt@gmail.com
 

Đối tácTop