Bán hạt sen

  • Thread starter duonghoang82
  • Ngày gửi
D

duonghoang82

Guest
#1
<p>ĐANG CẦN B&Aacute;N HẠT SEN Đ&Aacute; ĐỂ L&Agrave;M C&Aacute;C LOẠI MỨC V&Agrave; NẤU CH&Eacute;</p><p>CẦN T&Igrave;M C&Aacute;C DN, C&Aacute;C NH&Acirc;N C&Oacute; NHU CẦU MUA TRỰC TIẾP TẠI RUỘNG</p><p>LIEN HỆ: 0918062492 -a.HỚN</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: duonghoang
- Địa chỉ: Tan Phu , Đinh quan Đồng Nai
- Điện thoại: 0918062492 - Fax:
- email: duonghoang82@gmail.com
 

Top