bán hạt và cây giống cây nắp ấm

  • Thread starter zazu
  • Ngày gửi
Z

zazu

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: zazu
- Địa chỉ: hà nội
- Tel, Fax: 01699883391
- email: t3m_1009@yahoo.com
================================

<p>Ch&agrave;o cả nh&agrave; ! tr&ecirc;n tr&aacute;i đất của ch&uacute;ng ta c&oacute; nhiều thực vật bắt mồi nằm r&atilde;i r&aacute;c theo từng khu vực nhất định v&agrave; ph&acirc;n lo&agrave;i theo h&igrave;nh thức bắt mồi:<br />* Bắt mồi dạng b&igrave;nh<br />* Bắt mồi dạng bẫy kẹp<br />* Bắt mồi dạng keo d&iacute;nh<br />Việt Nam m&igrave;nh hiện t&igrave;m thấy được nắp ấm ( bắt mồi dạng b&igrave;nh ) v&agrave; giống sundew (bắt mồi dạng keo d&iacute;nh )<br />Trong số c&aacute;c giống bắt mồi th&igrave; c&acirc;y nắp ấm kh&ocirc;ng cơ động ( chủ động ) bằng bắt mồi dạng bẫy kẹp ( venusflytrap ) nhưng giống nắp ấm n&agrave;y rất đa dạng v&agrave; bản năng sống rất cao , tuổi thọ c&acirc;y rất l&acirc;u năm , dễ sống .........<br /><br />M&igrave;nh may mắn c&oacute; được một &iacute;t hạt của loại c&acirc;y v&ocirc; c&ugrave;ng hấp dẫn n&agrave;y ngo&agrave;i ra m&igrave;nh cũng c&oacute; b&aacute;n c&acirc;y ai c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ với minh theo số :01699883391 M&igrave;nh ở ven h&agrave; nội nha ai c&oacute; nhu cầu m&igrave;nh c&oacute; thể mang đến tận nh&agrave;(nếu nh&agrave; bạn ở h&agrave; nội hay một số v&ugrave;ng l&acirc;n cận)</p>
 


Chào bạn, mình ở Hà nội, cũng đang có ý định tìm mấy cây nắp ấm về trồng, bạn có thể cho biết giá cả thế nào ko??
 


Back
Top