BÁN HEO CON

  • Thread starter TRAI HEO
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

TRAI HEO

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRAI HEO
- Địa chỉ: VĨNH CỬU
- Tel, Fax: 0906984849 ::: FaX
- Email: nguyenthaichauthuy@yahoo.com
================================

<p>Trại heo Vĩnh Cửu chuy&ecirc;n cung cấp heo con, heo giống cao sản. Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: 0906984849 gặp a Ch&acirc;u.</p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Back
Top