Bán Heo Rừng, Gà H'mông, Gà Tre giống và thịt (Khánh Hòa).

  • Thread starter Phan Huệ Tuấn
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

Phan Huệ Tuấn

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phan Huệ Tuấn
- Địa chỉ: 83/6B, đường Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa
- Tel, Fax: (058) 3500 151 ; 0913 483 222 ::: FaX
- email: phanhuetuan@yahoo.com.vn
================================

<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 10pt; mso-bidi-font-family: Arial"><font face="Arial">Chào các bạn tr&ecirc;n web!<br />Sau hơn 3 năm t&ocirc;i đi vào lĩnh vực Trang Trại, tại xã Di&ecirc;n Đi&ecirc;̀n, huy&ecirc;̣n Di&ecirc;n Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Hi&ecirc;̣n nay Trang Trại t&ocirc;i có các ngu&ocirc;̀n cung c&acirc;́p gi&ocirc;́ng và thịt như sau:<br />1. Heo Rừng Thái Lan.<br />2. Heo Rừng Vi&ecirc;̣t Nam lai Thái Lan.<br />3. Heo Rừng Vi&ecirc;̣t Nam.<br />4. Gà H'm&ocirc;ng gi&ocirc;́ng từ 1 ngày tu&ocirc;̉i đ&ecirc;́n 30 ngày tu&ocirc;̉i.<br />5. Gà H'm&ocirc;ng thịt từ 1 kg trở l&ecirc;n.</font></span></p><span style="font-size: 10pt; mso-bidi-font-family: Arial"><font face="Arial">6. Gà tre gi&ocirc;́ng và thịt.<br />Giá cá thỏa thu&acirc;̣n khi xem hàng hoặc giao dich qua đi&ecirc;̣n thoại và mail.<br />Xin cám ơn các bạn đã đọc tin và trao đ&ocirc;̉i th&ocirc;ng tin.<p>&nbsp;</p></font></span>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top