BÁN HEO RỪNG GIỐNG GIÁ RẺ NHẤT

  • Thread starter NHATLAMVIEN
  • Ngày gửi
N

NHATLAMVIEN

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NHẤT LÂM VIÊN
- Địa chỉ: XÃ DUY PHÚ HUYỆN DUY XUYÊN TỈNH QUẢNG NAM
- Tel, Fax: ::: FaX ::: FaX 0905014068
- email: khanh_8888@yahoo.com.vn
================================

<p>TRẠI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CẦN B&Aacute;N HEO RỪNG GIỐNG </p><p>TRỌNG LƯỢNG 10KG -70KG</p><p>KHUYẾN M&Atilde;I 10 HEO GIỐNG ĐẦU TI&Ecirc;N 10KG GI&Aacute; 1 TRIỆU/CON</p><p>LI&Ecirc;N HỆ: KH&Aacute;NH 0905.014.068</p>
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx