Bán heo rừng giống & heo rừng thương phẩm ở Bình Dương

  • Thread starter heorungbinhan.webs.com
  • Ngày gửi
H

heorungbinhan.webs.com

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HEO RUNG BINH AN - BÌNH DƯƠNG
- Địa chỉ: 103/A, Ấp Bình Thung I, Xã Bình An, Dĩ An, Thị Trấn Dĩ An, Bình Dương
- Tel, Fax: 01668 496 468 Gap A.Buu ::: FaX
- email: buuasti80@yahoo.com.vn
================================

<strong><font face="Times New Roman">TRẠI HEO RỪNG B&Igrave;NH AN<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">Địa Chỉ: 103/A, Đường thanh Ni&ecirc;n. Ấp B&igrave;nh Thung I. X&atilde; B&igrave;nh An, Thị Trấn Dĩ An, B&igrave;nh Dương.<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">ĐTDĐ: 01668.496.468 Gặp (A.Bửu)<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">Trại Cung Cấp Heo C&aacute;c Loại Heo Giống Thuần Chủng Thailand:<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; _ Heo Giống C&aacute;i Hậu Bị Hoặc Heo N&aacute;i Sinh Sản.<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; _ Heo Đực Giống Hậu Bị&hellip;&nbsp;&nbsp; <br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">_ V&agrave; Heo thương phẩm,&hellip; rất đa dạng theo nhu cầu qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">_ Gi&aacute; heo giống:<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">Kh&aacute;ch H&agrave;ng c&oacute; nhu cầu về con Giống Hoặc heo thương phẩm h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất.<br /></font></strong>
 

Trường Giang

Thành viên rất tích cực
Lần sau bác đừng ghi tiêu đề hoàn toàn bằng chữ in hoa nhé! Nhìn toàn bố cục trang wed rối lắm. Đã sửa dùm bác.
 

Quảng cáo

Top