Bán heo rừng giống & heo rừng thương phẩm ở Bình Dương

  • Thread starter heorungbinhan.webs.com
  • Ngày gửi
H

heorungbinhan.webs.com

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HEO RUNG BINH AN - BÌNH DƯƠNG
- Địa chỉ: 103/A, Ấp Bình Thung I, Xã Bình An, Dĩ An, Thị Trấn Dĩ An, Bình Dương
- Tel, Fax: 01668 496 468 Gap A.Buu ::: FaX
- email: buuasti80@yahoo.com.vn
================================

<strong><font face="Times New Roman">TRẠI HEO RỪNG B&Igrave;NH AN<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">Địa Chỉ: 103/A, Đường thanh Ni&ecirc;n. Ấp B&igrave;nh Thung I. X&atilde; B&igrave;nh An, Thị Trấn Dĩ An, B&igrave;nh Dương.<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">ĐTDĐ: 01668.496.468 Gặp (A.Bửu)<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">Trại Cung Cấp Heo C&aacute;c Loại Heo Giống Thuần Chủng Thailand:<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; _ Heo Giống C&aacute;i Hậu Bị Hoặc Heo N&aacute;i Sinh Sản.<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; _ Heo Đực Giống Hậu Bị&hellip;&nbsp;&nbsp; <br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">_ V&agrave; Heo thương phẩm,&hellip; rất đa dạng theo nhu cầu qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">_ Gi&aacute; heo giống:<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">Kh&aacute;ch H&agrave;ng c&oacute; nhu cầu về con Giống Hoặc heo thương phẩm h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất.<br /></font></strong>
 


Lần sau bác đừng ghi tiêu đề hoàn toàn bằng chữ in hoa nhé! Nhìn toàn bố cục trang wed rối lắm. Đã sửa dùm bác.
 


Back
Top