Ban heo rung giong

truongphuphuyen

Lữ khách
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: công ty TNHH Trường Phú
- Địa chỉ: Tuy Hòa, Phú Yên
- Tel, Fax: ::: FaX 057-3502295
- email: truongphuphuyen@yahoo.com
================================

Cung cấp giống lợn rừng cho mọi cá nhân và doanh nghiệp, đầy đủ giấy tờ chưng nhận nguồn gốc. Liên hệ:057-3502295.
 
Back
Top