Bán heo rừng lai - Gà kiến giống

  • Thread starter trongtungpy
  • Ngày gửi
T

trongtungpy

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trương Trọng Tùng
- Địa chỉ: Hoà Trị- Phú Hoà- Phú Yên
- Tel, Fax: …ˆ†0905869215 ::: FaX
- email: truongtrongtungpy@yahoo.com
================================

<p>Trong những ng&agrave;y đ&oacute;n tết Canh Dần, trang trại của &ocirc;ng Trương Trọng T&ugrave;ng sẵn l&ograve;ng phục vụ cho b&agrave; con thịt heo rừng v&agrave; g&agrave; ta với gi&aacute; khuyến m&atilde;i :</p><p>&nbsp;- Thịt heo rừng với gi&aacute; 100000/kg hơi</p><p>&nbsp;- G&agrave; ta với gi&aacute; 50000/kg</p><p>&nbsp;Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẵn l&ograve;ng phục vụ b&agrave; con tận t&igrave;nh với gi&aacute; cả hữu nghị ( Nếu mua số lượng lớn th&igrave; giảm 10%)</p><p>&nbsp;CH&Uacute;C B&Agrave; CON NĂM MỚI VUI VẺ.</p>
 
Back
Top