BÁN HEO RỪNG LAI GIỐNG VA THỊT GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG

  • Thread starter trinh hung son
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

trinh hung son

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trinh hung son
- Địa chỉ: Dồng xoài Bình Phước
- Tel, Fax: 0944777710 ::: FaX
- email: kevin04092005@yahoo.com
================================

<p>M&Igrave;NH C&Oacute; B&Aacute;N HEO RỪNG LAI GIỐNG VA&nbsp; THỊT&nbsp; GI&Aacute; CẢ PHẢI CHĂNG . BAN NAO CẦN MUA XIN L.HỆ : 0944777710&nbsp; . </p><p>HEO GIỐNG : TỪ 3 ---&gt; 5 KG&nbsp; 1 TRIỆU / 1 CẶP</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TỪ 5----&gt; 8 KG&nbsp;&nbsp; 1,2TR / 1 CẶP</p><p>HEO THỊT&nbsp; :&nbsp;TỪ&nbsp; 10 ---&gt; 25 KG&nbsp;&nbsp; 80 NG&Agrave;N/ 1KG&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p>MUA SỐ LƯỢNG NHIỀU M&Igrave;NH SẼ BỚT . RẤT CH&Acirc;N TH&Agrave;NH CẢM ƠN C&Aacute;C BẠN ĐẾN ỦNG HỘ.</p><p>ĐC : ẤP 3 X&Atilde; TIẾN TH&Agrave;NH ĐỒNG XO&Agrave;I , B&Igrave;NH PHƯỚC. 0944777710 </p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top