bán heo rừng rặc tại tphcm

  • Thread starter phanphongthinh
  • Ngày gửi
P

phanphongthinh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phanphonghtinh
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<div id="post_message_82204"><strong><font color="#ff0000"><font face="Arial"><font size="3">Hiện tại m&igrave;nh c&oacute; nhận cung cấp thịt heo rừng cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, l&agrave;ng nướng .... V&agrave; để g&oacute;p phần đưa thịt heo rừng đến gần với b&agrave; con c&ocirc; b&aacute;c hơn, hiện nay m&igrave;nh c&oacute; dịch vụ giao thịt heo rừng tận nơi.<br /><br />-M&igrave;nh xin được v&agrave;o thẳng vấn đề. Đối với những bạn,anh/chị n&agrave;o đ&atilde; ăn heo rừng th&igrave; m&igrave;nh kh&ocirc;ng cần phải n&oacute;i th&ecirc;m, chất lượng thịt l&agrave; tr&ecirc;n cả tuyệt vời,c&oacute; đặc t&iacute;nh &iacute;t mỡ, thịt săn chắc, thơm ngon, c&oacute; gi&aacute; trị về dinh dưỡng cao...</font></font></font></strong><strong><font color="#ff0000"><font face="Arial"><font size="3">-Hiện tại b&ecirc;n m&igrave;nh cũng nhận giao nguy&ecirc;n con cho c&aacute;c bạn n&agrave;o c&oacute; nhu cầu tiệc t&ugrave;ng....</font></font></font></strong><br /><div align="center"><div align="center"><strong><font color="#ff0000"><font face="Arial"><font size="3">-B&ecirc;n m&igrave;nh cũng hợp t&aacute;c với những bạn n&agrave;o đ&atilde; c&oacute; mối giao nh&agrave; h&agrave;ng, l&agrave;ng nướng, qu&aacute;n nhậu... Gi&aacute; cực tốt !</font></font></font></strong><strong><font color="#ff0000"><font face="Arial"><font size="3">-Dịch vụ giao h&agrave;ng sẽ miễn ph&iacute; tiền ship cho c&aacute;c bạn n&agrave;o thuộc khu vực c&aacute;c quận nội th&agrave;nh, c&ograve;n c&aacute;c quận ngoại th&agrave;nh cũng đừng bận t&acirc;m lắm, bỏ th&ecirc;m 10-20k để được thưởng thức thịt heo rừng th&igrave; c&ograve;n g&igrave; bằng.</font></font></font></strong><strong><font color="#ff0000"><font face="Arial"><font size="3">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ : </font></font></font></strong><strong><font color="#ff0000"><font face="Arial"><font size="3">0933651018</font></font></font></strong></div><div align="center"><strong><font color="#ff0000"><font face="Arial"><font size="3">v&igrave; c&aacute;c bạn đ&atilde; gh&eacute; qua topic của m&igrave;nh, v&agrave; nếu đ&atilde; gh&eacute; qua th&igrave; thử mua d&ugrave;m v&agrave;i k&iacute; ăn chơi nha bạn n&agrave;o ko mua th&igrave; up d&ugrave;m cũng đc . Nhậu với thịt heo rừng l&agrave; 1 kho&aacute;i sự ở đời....</font></font></font></strong><font color="#000000"><font face="Arial"><br /><br />ĐẶC BIỆT:M&Igrave;NH HIỆN TẠI ĐANG CUNG CẤP THỊT HEO RỪNG RẶC CHO C&Aacute;C NH&Agrave; H&Agrave;NG LỚN TẠI TP HCM.VỚI GI&Aacute; CẢ HỢP L&Yacute; NẾU BẠN N&Agrave;O C&Oacute; NHU CẦU VỀ THỊ HEO RỪNG RẶC THI CỨ GOI CHO M&Igrave;NH NH&Eacute;.NGUỒN H&Agrave;NG ỔN ĐỊNH GI&Aacute; CẢ CẠNH TRANH.MONG ĐƯỢC HỢP T&Aacute;C L&Acirc;U D&Agrave;I VỚI C&Aacute;C BẠN</font></font></div></div><strong><font color="#2e8b57"><font face="Arial"><font size="3">&Agrave;, nếu bạn mua tr&ecirc;n 3kg th&igrave; m&igrave;nh sẽ giao tận nơi cho v&agrave; free c&aacute;c quận nội th&agrave;nh, c&ograve;n c&aacute;c quận ngoại th&agrave;nh th&igrave; th&ecirc;m d&ugrave;m m&igrave;nh 10-20k tuỳ quận ( mong bạn th&ocirc;ng cảm ha, b&aacute;n vậy chứ lời ko bao nhi&ecirc;u hết trơn). C&ograve;n mua 1kg th&igrave; c&aacute;c quận 6, t&acirc;n ph&uacute;, t&acirc;n b&igrave;nh m&igrave;nh sẽ giao tận nơi, xa hơn th&igrave; hỗ trợ m&igrave;nh 10-20k tiền xăng( tuỳ quận) cho c&aacute;c quận nội th&agrave;nh, c&ograve;n c&aacute;c quận ngoại th&agrave;nh phiền bạn vui l&ograve;ng cho m&igrave;nh xin 20-30k tiền xăng ( tuỳ quận ) !</font></font></font></strong><strong><font color="#2e8b57"><font face="Arial"><font size="3">Ai co nhu cau hoac thac mac xin lien he :</font></font></font></strong><br /><strong><font color="#2e8b57"><font face="Arial"><font size="3">MR THỊNH :</font></font></font></strong><strong><font face="Arial"><font size="3"><font color="#2e8b57">0933651018</font></font></font></strong></div><!-- / message -->
 

Top