BÁN HEO RỪNG THỊT 150.000 ĐỒNG/ 1KG

  • Thread starter heorungtoandang
  • Ngày gửi
H

heorungtoandang

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đặng Anh Toàn
- Địa chỉ: Khối 12 - Thị Trấn Hương Khê - Hà Tĩnh
- Tel, Fax: 0986942033
- email: toandangnokia@mail.com
================================

<h1><em><font size="3">&nbsp;</font><font size="3">&nbsp;B&Aacute;N HEO RỪNG THỊT VỚI SỐ LƯỢNG CUNG CẤP THƯỜNG XUY&Ecirc;N, CỨ MỐI TUẤN B&Aacute;N 5CON( TỔNG 150KG). GI&Aacute; 150.000 ĐỒNG/1KG , BẠN C&Oacute; NHU CẦU MUA H&Atilde;Y CẦM ĐIỆN THOẠI L&Ecirc;N V&Agrave; ALO CHO M&Igrave;NH. </font></em></h1>
 
Back
Top