Bán Hoa dã yên thảo, phong lữ, hoa lồng đèn, hồng leo-Các loài hoa quý

dili_gofri

Lữ khách
#1
<strong>Hoa d&atilde; y&ecirc;n thảo, phong lữ, hoa lồng đ&egrave;n, hồng leo- C&aacute;c lo&agrave;i hoa qu&yacute;<br /></strong><br />Những gam m&agrave;u rực rỡ như t&iacute;m, xanh, trắng, v&agrave;ng, hồng... của lo&agrave;i hoa th&acirc;n cỏ, điểm t&ocirc; cho ban c&ocirc;ng nh&agrave; bạn th&ecirc;m tươi tắn. Nếu ai y&ecirc;u th&iacute;ch những chậu c&acirc;y b&eacute; xinh trồng trong vườn nh&agrave;, trước hi&ecirc;n hay tr&ecirc;n ban c&ocirc;ng đều rất ấn tượng với những lo&agrave;i hoa đẹp nhẹ nh&agrave;ng v&agrave; thanh tho&aacute;t n&agrave;y.<br /> <div class="align-center"><img border="0" class="image" src="http://files.myopera.com/diligofri/albums/11340242/dayenthao36.jpg" /><br /><strong>Hoa D&atilde; y&ecirc;n thảo- Si&ecirc;u thị <a class="url" href="http://caycanhthanglong.vn/A210/cung-cap-hoa-su-kien.html"><span style="color: blue">c&acirc;y hoa sự kiện</span></a></strong><br /></div><a class="url" href="http://caycanhthanglong.vn/A59B2883/da-yen-thao.html"><span style="color: blue">d&atilde; y&ecirc;n thảo</span></a> l&agrave; lo&agrave;i hoa rất dễ trồng, dễ sống nhưng cũng rất dễ bị lụi t&agrave;n nếu kh&ocirc;ng được chăm s&oacute;c cẩn thận. Bạn h&atilde;y cắt th&acirc;n khoảng 15 cm t&iacute;nh từ cuống hoa khi thấy c&aacute;c c&agrave;nh lan d&agrave;i, mọc kh&ocirc;ng đều, x&ocirc; lệch v&agrave;o giữa m&ugrave;a hoa. D&atilde; y&ecirc;n thảo l&agrave; lo&agrave;i c&acirc;y ưa s&aacute;ng. Tưới nước thường xuy&ecirc;n v&agrave; vừa phải, kh&ocirc;ng nhiều qu&aacute; nhưng cũng kh&ocirc;ng để đất kh&ocirc; qu&aacute;. Hoa khỏe mạnh, cứng c&aacute;p, li&ecirc;n tục nở th&ecirc;m nhiều hoa mới trong thời gian trung b&igrave;nh l&agrave; 3 &ndash; 4 th&aacute;ng. Hoa mang vẻ đẹp tinh tế, sang trọng, rất th&iacute;ch hợp trồng tr&ecirc;n ban c&ocirc;ng, t&aacute;n hoa c&oacute; thể rủ xuống từ 40cm.<br /><br />Với những ng&ocirc;i nh&agrave; c&oacute; ưu thế về diện t&iacute;ch, bạn sẽ d&agrave;nh khoảng s&acirc;n vườn rộng r&atilde;i để tạo n&ecirc;n kh&ocirc;ng gian tươi m&aacute;t gi&uacute;p thư gi&atilde;n t&acirc;m hồn. Tuy nhi&ecirc;n, với những ng&ocirc;i nh&agrave; phố, nh&agrave; chung cư, bạn lại cần kh&eacute;o l&eacute;o xử l&yacute; v&agrave;i m&eacute;t vu&ocirc;ng tr&ecirc;n s&acirc;n thượng, g&oacute;c ban c&ocirc;ng để tạo n&ecirc;n &quot;phong cảnh&quot; đẹp gi&uacute;p căn nh&agrave; của bạn th&ecirc;m sức sống. Những chậu hoa D&atilde; y&ecirc;n thảo đua nhau khoe sắc tr&ecirc;n ban c&ocirc;ng gi&uacute;p bạn cảm nhận được vẻ đẹp l&atilde;ng mạn v&agrave; ngọt ng&agrave;o khi sống trong tổ ấm của m&igrave;nh.<br /> <div class="align-center"><img border="0" class="image" src="http://files.myopera.com/diligofri/albums/11340242/hoaphongluthao.jpg.jpg" /><br /><strong>Hoa Phong lữ thảo</strong><br /></div><a class="url" href="http://caycanhthanglong.vn/A34B7297/hoa-phong-lu-thao.html"><span style="color: blue">Phong lữ thảo</span></a> mang biểu tượng &ldquo;sự ưu &aacute;i&rdquo; ch&iacute;nh l&agrave; v&igrave; sự mềm mại của những chiếc l&aacute;, vẻ đẹp của b&ocirc;ng hoa v&agrave; m&ugrave;i hương rất dễ chịu của n&oacute;. Khi ch&agrave; x&aacute;t l&aacute; v&agrave;o c&aacute;c ng&oacute;n tay, l&aacute; sẽ cho một m&ugrave;i hương th&uacute; vị. C&acirc;y Phong Lữ c&oacute; những chiếc l&aacute; xanh mướt to tr&ograve;n mềm mại dịu d&agrave;ng. Hoa Phong Lữ c&oacute; nhiều m&agrave;u. C&oacute; lo&agrave;i hoa m&agrave;u đỏ, đỏ cam, cam, nhưng tr&ocirc;ng kh&ocirc;ng th&iacute;ch bằng m&agrave;u hồng n&agrave;y. Hoa n&agrave;y m&agrave;u hồng mới lớn tr&ocirc;ng e ấp.Cụm hoa Phong Lữ vươn thẳng tr&ecirc;n đ&aacute;m l&aacute;, với năm bảy c&aacute;i hoa năm c&aacute;nh kh&ocirc;ng đều nhau. Giống như ai đ&atilde; g&oacute;i những b&ocirc;ng hoa nhỏ lại th&agrave;nh một cụm hoa cầm tay của c&ocirc; d&acirc;u b&uacute;p b&ecirc;.Những c&aacute;i nụ, những c&aacute;i nụ mới thật xinh. Nụ Phong Lữ khe khẽ c&uacute;i đầu, cong xuống, n&eacute;p m&igrave;nh dưới cụm hoa đ&atilde; nở. Tr&ocirc;ng n&oacute; như c&ocirc; d&acirc;u e lệ, n&eacute;p m&igrave;nh sau c&aacute;nh cửa chờ đến giờ ra mắt. <br /> <div class="align-center"><img border="0" class="image" src="http://files.myopera.com/diligofri/albums/11340242/hoa%20den%20long.jpg" /><br /><strong>Hoa Lồng đ&egrave;n ( hồng hoa đăng)</strong><br /></div><a class="url" href="http://caycanhthanglong.vn/A34B6620/hoa-dang-hay-hoa-long-den.html"><span style="color: blue">Hoa lồng đ&egrave;n</span></a> hay c&ograve;n gọi l&agrave; Hồng hoa đăng được trồng rất phổ biến ở Đ&agrave; Lạt. Nhờ h&igrave;nh d&aacute;ng m&agrave; loại hoa n&agrave;y được xếp v&agrave;o h&agrave;ng <a class="url" href="http://caycanhthanglong.vn/A95B7056/cay-canh-ha-noi.html"><span style="color: blue">c&acirc;y cảnh</span></a> c&oacute; tiếng. Nguồn gốc của c&acirc;y Hồng Hoa Đăng ở Chili (Nam Mỹ), t&ugrave;y theo sự lai tạo m&agrave; cho ra c&acirc;y hoa Lồng Đ&egrave;n c&oacute; kiểu d&aacute;ng hoa đẹp kh&aacute;c nhau<br /><br /><strong>- C&aacute;c loại hoa hồng leo giống qu&yacute;:<br /></strong><br /><strong>Hồng leo tầm xu&acirc;n phớt hồng<br /><img border="0" class="image" src="http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/424173_184053228371528_100003005567445_280202_690848843_n.jpg" /><br />Hồng leo tầm xu&acirc;n trắng c&aacute;nh đơn<br /><img border="0" class="image" src="http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/424173_184053238371527_100003005567445_280204_131924621_n.jpg" /><br />Hồng phấn b&ocirc;ng to<br /><img border="0" class="image" src="http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/422549_184053318371519_100003005567445_280205_1450953342_n.jpg" /><br />Hồng nhung leo<br /></strong><img border="0" class="image" src="http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/422549_184053318371519_100003005567445_280205_1450953342_n.jpg" /><br /><br />Mỗi s&aacute;ng trước khi đi l&agrave;m, bạn n&ecirc;n tươi c&acirc;y, nhặt l&aacute; kh&ocirc;, h&eacute;o v&igrave; để l&acirc;u sẽ dễ khiến c&acirc;y bị &uacute;ng. Khi trồng c&acirc;y, bạn cũng n&ecirc;n quan t&acirc;m một ch&uacute;t đến thời tiết trong ng&agrave;y, nếu trời nắng to hoặc mưa to, bạn n&ecirc;n &quot;di dời&quot; c&acirc;y v&agrave;o trong nh&agrave; để đảm bảo c&acirc;y v&agrave; hoa được tốt tươi l&acirc;u hơn.<br /><br />Vườn cảnh:<br />C&Ocirc;NG TY CP VƯỜN Đ&Ocirc;NG PHƯƠNG <br />ĐT: (04)632.87.450 - (04)632.87463 <strong><br />Địa chỉ: Khu thể thao Bộ C&ocirc;ng an - Gần cầu Dậu - Nguyễn xiển - Thanh Xu&acirc;n - H&agrave; Nội (Ch&acirc;n cầu vượt Linh Đ&agrave;m, xem bản đồ cụ thể <a class="url" href="http://maps.google.com/maps/place?q=v%C6%B0%E1%BB%9Dn+%C4%91%C3%B4ng+ph%C6%B0%C6%A1ng&amp;hl=en&amp;ie=UTF8&amp;cid=17413427478529925590"><span style="color: blue">tại đ&acirc;y</span></a>) </strong><br />Email: Vuontrenmai@gmail.com, Dongphuong@caycanhthanglong.vn <br />Tổng đ&agrave;i tư vấn sinh vật cảnh: 1900.58.88.03 <br />Website: http://caycanhthanglong.vn/ , http://vuontrenmai.vn/ <br />Forum: http://bonsaiforum.vn/<br /><br /><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: dili_gofri
- Địa chỉ: Khu thể thao bộ công an đường nguyễn xiển, gần cầu dậu
- Điện thoại: 0463287450 - Fax:
- email: vuontrenmai@gmail.com
 

dili_gofri

Lữ khách
#2
Hoa lồng đèn hay còn gọi là Hồng hoa đăng được trồng rất phổ biến ở Đà Lạt. Nhờ hình dáng mà loại hoa này được xếp vào hàng cây cảnh có tiếng. Nguồn gốc của cây Hồng Hoa Đăng ở Chili (Nam Mỹ), tùy theo sự lai tạo mà cho ra cây hoa Lồng Đèn có kiểu dáng hoa đẹp khác nhau
 
Top