Bán hoa lài số lượng lớn, cung cấp hằng ngày

  • Thread starter Trung
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trung

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trung
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: 0937601124
- email: nttrung0502@yahoo.com
================================

T&ocirc;i đang t&igrave;m đối t&aacute;c mua lại hoa l&agrave;i. Vườn nh&agrave; trồng c&oacute; số lượng v&agrave; chất lượng, cung cấp mỗi ng&agrave;y. Ai c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ qua điện thoại hoặc email<br />
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top