bán hoa lily và tulip dịp tết

  • Thread starter Ho Minh Viet
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ho Minh Viet
- Địa chỉ: Bộ MÔN hoa cây cảnh - Viện Nghiên Cứu Rau quả
- Tel, Fax: ::: FaX 0905644949
- email: hominhviethcc@gmail.com
================================

hien toi dang trong 10.000 cay hoa lyli giong sorbonne va 4000 cay hoa tulip voi cac mau sac khac nhau.&nbsp;DN hay ca nhan nao co nhu cau mua hoa de kinh doanh dip tet xin vui long lien he voi Viet qua so đt 0905644949 hoac qua email&nbsp; <a href="mailto:hominhviethcc@gmail.com">hominhviethcc@gmail.com</a>
 Quảng cáo

Top