"BÁN HỌA MY KHÔNG HẠN CHẾ SỐ LƯỢNG"

Vietpet

Lữ khách
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LÊ ĐỨC CHÍN
- Địa chỉ: THANH HOÁ
- Tel, Fax: 0982.046.112
- email: leducchin@gmail.com
================================

<p><font size="2">Hiện nay m&igrave;nh đang cung cấp lượng chim họa mi với số lượng lớn, ACE c&oacute; nhu cầu liện lạc với m&igrave;nh theo số đt:0982.046.112, kh&ocirc;ng msm, rất cảm ơn v&igrave; đ&atilde; đọc tin!</font></p>
 
Top