Bán hoocmon sinh dục hỗ trợ chăn nuôi

  • Thread starter nhinovaco
  • Ngày gửi
N

nhinovaco

Guest
#1
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in">C&ocirc;ng ty Cổ Phần Dược phẩm NOVACO xin tr&acirc;n trọng gửi lời ch&uacute;c tốt đẹp nhất tới qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hiện tại C&ocirc;ng ty Dược phẩm NOVACO&nbsp; chuy&ecirc;n cung cấp nguy&ecirc;n liệu phục vụ cho sản xuất thức ăn chăn nu&ocirc;i với gi&aacute; cả cạnh tranh v&agrave; chất lượng đảm bảo:</p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #000099">Nh&oacute;m acid amin</span>: Cao men bia ( 22 loại acid amin), L-Lysine, Methionine, Tryptophan, threonine &hellip;</p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #000099">Nh&oacute;m VTM</span>: premix VTM, VTM C, B1, B3 (PP), B2, B12, B5, B6 &hellip;</p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #000099">Nh&oacute;m dinh dưỡng</span>: Betaglucan,&nbsp; Choline chloride, Sữa thay thế, Whey protein, DDGS, Lactose &hellip;</p> <p class="MsoNormal"><span style="color: navy">Chất tạo ngọt</span>: Đường , Aspartame(ASP) - 951, Acessulfam(ACK) - 950, Dextrose anhydrous, Dextrose mono, I+G(Fujimori), I+G(Ajimoto), I+G(Ribotide), Amonis...</p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #000099">Nh&oacute;m kho&aacute;ng chất v&agrave; phụ gia</span>: CaCO3, Ca(H2PO4)2, Ca3(PO4)2, Mg(PO4)2, NaCl, NaHPO4&hellip;</p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #000099">Nh&oacute;m kh&aacute;ng sinh, tăng cường miễn dịch</span>: Gentamycin, Cefotaxin, Enrofloxacine, Oxy tetracyline, Florphennical, Copper sulfate &hellip;</p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #000099">Nh&oacute;m enzymes</span>: Cellulase , Protease, Amylase, Lipase, Maltase, Lipase 2000UI/g ...</p> <p class="MsoNormal"><span style="color: navy">Chất bảo quản</span>: Sodium Benzoat, Potasium Sorbate202, Eribate, Acid Sorbic 200 ....</p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #000099">Nh&oacute;m hương liệu</span>: Hương cam, Hương d&acirc;u, Hương sữa &hellip;</p> <p class="MsoNormal"><span style="color: navy">M&agrave;u thực phẩm</span>: Ponceau 4R(đỏ), Tartrazine(v&agrave;ng chanh), Late Tartrazine(v&agrave;ng), Sunset yellow 110(m&agrave;u cam), Paprika(đỏ), Apple Green(xanh l&aacute; c&acirc;y), Brow HT(m&agrave;u n&acirc;y), Violet(m&agrave;u t&iacute;m c&aacute;nh sen).....</p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #000099">Nh&oacute;m hỗ trợ tiết sữa: </span>Trigonella Foenum Gaecum Dry extract 30%, Trigonella Foenum Gaecum Dry extract 85%, Fenugreek extract 50% steroidal &hellip;<span style="color: #000099" /></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #000099">Hoocmon: sinh dục</span><span style="color: fuchsia">:</span> ( FSH + LH, Estrogen, PG tử cung ), sinh trưởng ( GH ) &hellip;</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp; B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c dịch vụ đ&aacute;p ứng theo y&ecirc;u cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch như: tư vấn c&ocirc;ng thức, đăng k&yacute; TCCS cho TACN.</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu xin h&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với ch&uacute;ng t&ocirc;i để nhận được sự phục vụ tốt nhất:</p> <p class="MsoNormal">--------------</p> <p class="MsoNormal">Mr Nhị</p> <p class="MsoNormal">Hệ thống Dược phẩm NOVACO &ndash; NUPRO VIET NAM</p> <p class="MsoNormal">Add: Ph&ograve;ng 206 - Nh&agrave; A5 - Khu đ&ocirc; thị Đại Kim - Ho&agrave;ng Mai - H&agrave; Nội</p> <p class="MsoNormal">Cel: 0936432966</p> <p class="MsoNormal">Tel: 04 35.409.128</p> <p class="MsoNormal">Fax: 04 35.409.126</p> <p class="MsoNormal">Email: nhi.novaco@gmail.com</p> <p class="MsoNormal">Website:http://novaco.vn/</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn văn nhị
- Địa chỉ: Phòng 206 - Nhà A5 - Khu đô thị Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
- Điện thoại: 0936432966 - Fax:
- email: nhi.novaco@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx