Bán khoai cao (khoai môn)

  • Thread starter lephungvien2000@yahoo.com
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

lephungvien2000@yahoo.com

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: lephungvien2000@yahoo.com
- Địa chỉ: 60/2 Võ Tánh, Q. Cái Răng, TP. Cần Tho
- Tel, Fax: 07103734489 ::: FaX 07106252118
- email: lephungvien2000@yahoo.com
================================

C&ocirc;ng ty TNHH Thời Đại Mới l&agrave; đơn vị chuy&ecirc;n thu mua &amp; cung ứng h&agrave;ng n&ocirc;ng sản tại ĐBSCL. Ch&uacute;ng t&ocirc;i cần b&aacute;n số lượng lớn khoai cao (khoai m&ocirc;n) đạt chuẩn xu&acirc;t khẩu. C&aacute;c tổ chức &ndash; c&ocirc;ng ty c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ: <strong>0919. 933.919 (Mr Vi&ecirc;n).</strong>&nbsp;&nbsp; Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết gi&aacute; cả cạnh tranh &ndash; h&agrave;ng đ&uacute;ng chất lượng theo y&ecirc;u cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch hang.
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top