ban khoai mi

  • Thread starter Vincent Hai Nguyen
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
V

Vincent Hai Nguyen

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vincent Hai Nguyen
- Địa chỉ: km263 Highway 76, Snuol District, Kratie Province
- Tel, Fax: 01642702090 ::: FaX
- email: uniglobe00@gmail.com
================================

<p>Cong Ty TNHH CANDEX Corporation co tru so chinh tai Campuchia cach cua khau Hoa Lu, tinh Binh Phuoc 8km, chuyen trong, san xuat va che bien khoai mi tuoi va kho.</p><p>&nbsp;</p><p>Cong ty chung toi co kha nang cung cap khoang 500 tan mi tuoi moi ngay cho cac nha may che bien tinh bot mi va khoang 100 tan mi duoc say kho de cung cap cac nha may che bien thuc an gia suc va ethanol.</p><p>&nbsp;</p><p>Cong ty chung toi muon lien he truc tiep voi cac doi tac co nhu cau cac san pham tren voi so luong lon.&nbsp; Gia ca se duoc thuong luong theo gia thi truong hang ngay.<br /></p><p>&nbsp;</p><p>Moi chi tiet, xin lien he truc tiep voi Mr. Vincent Hai Nguyen va dtdd: 01642702090 (Vietnam) hoac dtdd: +855 974 664571 (Campuchia) hoac qua dia chi email: uniglobe00@gmail.com </p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top