BAN KỲ ĐÀ GIỐNG MUA ĐẦU RA

  • Thread starter XUAN
  • Ngày gửi
X

XUAN

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: XUAN
- Địa chỉ: HUẾ
- Tel, Fax: ::: FaX 0905 784 042
- email: 20xuan10gmail.com
================================

<p><font size="3">-HIỆN T&Ocirc;I C&Oacute; B&Aacute;NKỲ Đ&Agrave; GIỐNG GI&Aacute; 230NGHIN/KG/CON, B&Aacute;N KỲ Đ&Agrave; THỊT GI&Aacute; TỪ 250NGHIN. THU MUA KỲ Đ&Agrave; THƯƠNG PHẨM KHI ĐẢ MUA GIỐNG TẠI CƠ SỞ CH&Uacute;NG T&Ocirc;I GI&Aacute; CAO NHẤT.</font></p>
 


mình mún mua kì đà thịt giá bao nhiêu vậy bạn,alo mình sdt 0977932942 mình mua thuo72ng xuyên 1 lần khoãng 5con
 


Back
Top