bán kỳ nhông giá rẻ đây (BRVT)

  • Thread starter legia258
  • Ngày gửi
L

legia258

Guest
#1
<font face="Times New Roman" size="3"><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt">chuy&ecirc;n cung cấp nh&ocirc;ng giống(Gule) v&agrave; nh&ocirc;ng thịt tr&ecirc;n to&agrave;n Quốc.Uy t&iacute;nh,chất lượng,gi&aacute; rẻ:</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt">đối với nh&ocirc;ng để l&agrave;m giống th&igrave; gi&aacute; 490.000 ngh&igrave;n đồng,mua với số lượng lớn,gi&aacute; được t&iacute;nh từ ng&agrave;y 25/06/2011 c&oacute; thể thay đổi theo thời gian.1kg từ 15-20 con.</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt">c&ograve;n nh&ocirc;ng thịt th&igrave; rẽ hơn gi&aacute; 360.000 ngh&igrave;n đồng.1 con từ 300g trở l&ecirc;n.(gi&aacute; đ&atilde; bao gồm VAT,v&agrave; ph&iacute; vận chuyển).nếu cung cấp ở vũng t&agrave;u hoặc phan thiết th&igrave; c&oacute; thể thương lượng gi&aacute;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt">Đặt biệt c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp t&ocirc;n xi măng để l&agrave;m trang trại chăn nu&ocirc;i nh&ocirc;ng.1,5 m&eacute;t, gi&aacute; chỉ c&oacute; 45.000/tấm (t&ocirc;n loại I) giao h&agrave;ng tận nơi.</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt">ai c&oacute; nhu cầu trao đổi hay mua b&aacute;n th&igrave; li&ecirc;n hệ SDT:0979629062 gặp Thiện</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt">Địa chỉ: x&atilde; b&igrave;nh ch&acirc;u,huyện xuy&ecirc;n mộc,BR-VT</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt">hoặc mail:legia258@yahoo.com</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"></p></font>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: le gia
- Địa chỉ: xã bình châu,huyện xuyên mộc,BR-VT
- Tel, Fax: 0979629062::: FaX
- email: legia258@yahoo.com.vn