Bán kỳ nhông giống và thương phẩm số lượng lớn, có quanh năm

  • Thread starter nthung04ck2
  • Ngày gửi
N

nthung04ck2

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Chánh Ngôn
- Địa chỉ: Tp.Qui Nhơn Tỉnh.Bình Định
- Tel, Fax: 0168.847.42.48 ::: FaX
- email: kynhong.mientrung@gmail.com
================================

<p><strong>Trang trại kỳ nh&ocirc;ng <font color="#0000cc">Kỳ Ng&ocirc;n</font> thuộc tỉnh Ph&uacute; Y&ecirc;n-Miền Trung, chuy&ecirc;n b&aacute;n kỳ nh&ocirc;ng giống v&agrave; thương phẩm số lượng lớn tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.</strong></p><p>Ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ: <br /></p><p>Li&ecirc;n hệ: Ng&ocirc;n 0168.847.42.48</p><p>Email: kynhong.mientrung@gmail.com <br /></p>
 
Back
Top