bán kỳ nhông (nhông) giống,thịt

  • Thread starter DANG TRAN QUANG
  • Ngày gửi
D

DANG TRAN QUANG

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: DANG TRAN QUANG
- Địa chỉ: TT CHƠN THÀNH,CHƠN THÀNH,BÌNH PHƯỚC
- Tel, Fax: 0933863864 - 06513668537 ::: FaX
- email: quang_dongphu@yahoo.com
================================

<p>Ch&agrave;o c&aacute;c b&aacute;c</p><p>m&igrave;nh ở Chơn Th&agrave;nh, B&igrave;nh Phước c&oacute; nhập d&ocirc;ng(kỳ nh&ocirc;ng) từ B&igrave;nh Thuận về nu&ocirc;i hơn 1 năm nay.con d&ocirc;ng ph&aacute;t triển tốt,nay m&igrave;nh cần b&aacute;n d&ocirc;ng giống với số lượng nhiều.C&aacute;c b&aacute;c c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ: Quang - 0933 863 864.</p><p>Minh can mua Ky da giong voi so luong 200 -300ky.Bac nao co xin chi dum</p>
 


kỳ nhông bình thuận trại dông khu lê

DC;hòa thắng -bắc bình -bình thuận
dd;0973724509

kính chào các bác ạ! trong diễn đàn này có nhiều hạng mục
mà các bác wan tâm.nhưng các bác có biết về conkỳ nhông (dông).
nó là một hình thức chăn nuôi mới , ruổi ro thì rất thấp
không co bệnh tật ,rất rể nuôi và đạt được hiệu quả kinh tế cao
hiện tai trai dông khu lê của tôi co khoảng 3hetta ,zậy thì chất
chắn tôi rất am hiểu về lỉnh vực con kỳ nhông(dông) này nếu
như bác nào thật sự quan tâm đến vật nuôi này thì gọi điện cho
tôi để được tư vấn nha các bác.sẳn sàng chia se va giúp đở,.
 
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: DANG TRAN QUANG
- Địa chỉ: TT CHƠN THÀNH,CHƠN THÀNH,BÌNH PHƯỚC
- Tel, Fax: 0933863864 - 06513668537 ::: FaX
- email: quang_dongphu@yahoo.com
================================

Chào các bác
mình ở Chơn Thành, Bình Phước có nhập dông(kỳ nhông) từ Bình Thuận về nuôi hơn 1 năm nay.con dông phát triển tốt,nay mình cần bán dông giống với số lượng nhiều.Các bác có nhu cầu xin liên hệ: Quang - 0933 863 864.
Minh can mua Ky da giong voi so luong 200 -300ky.Bac nao co xin chi dum
dông giống ,dông thịt bao nhiêu 1kg bác ?
 


Back
Top