Bán kỳ nhông tại Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, ....

#1
<div class="forum-post-content"> <p>THẾ GIỚI LO&Agrave;I VẬT<br /> ĐT: 0932 381 798</p> <p>(GIAO DỊCH TO&Agrave;N QUỐC, ĐẠI L&Yacute; RỘNG KHẮP, L&Agrave;M VIỆC CHUY&Ecirc;N NGHIỆP)</p> <p>Địa chỉ uy t&iacute;n v&agrave; tin cậy chuy&ecirc;n cung cấp, thu mua c&aacute;c sản phẩm đặc sản với gi&aacute; cả hợp l&yacute;.<br /> ĐỊA CHỈ GIAO DỊCH: TO&Agrave;N QUỐC, MIỀN TRUNG (Đ&Agrave; NẴNG, QUẢNG NAM, QUẢNG NG&Atilde;I, B&Igrave;NH ĐỊNH, PH&Uacute; Y&Ecirc;N, KH&Aacute;NH H&Ograve;A, NINH THUẬN, B&Igrave;NH THUẬN, THỪA THI&Ecirc;N HUẾ, QUẢNG B&Igrave;NH, QUẢNG TRỊ, H&Agrave; TĨNH, NGHỆ AN, THANH H&Oacute;A)</p> <p>C&aacute;ch sơ chế chung<br /> Khi l&agrave;m thịt Nh&ocirc;ng, người ta cắt bỏ đầu, lột da, bỏ hết ruột, rửa sạch. Ướp gia vi gồm c&oacute; ớt xay, củ n&eacute;n, ti&ecirc;u, muối, bột ngọt... Thịt nh&ocirc;ng rất hợp với củ n&eacute;n, thiếu n&oacute; coi như thịt nh&ocirc;ng nướng mất đi kh&aacute; nhiều vị ngon.<br /> D&ocirc;ng nướng<br /> N&oacute;i về đặc sản kh&ocirc;ng thể bỏ qua m&oacute;n d&ocirc;ng. Đ&acirc;y l&agrave; một lo&agrave;i b&ograve; s&aacute;t sống ở những đụn c&aacute;t đầy nắng n&oacute;ng. Thịt d&ocirc;ng thơm, mềm v&agrave; c&oacute; vị ngon ngọt. Người ta c&oacute; thể ướp d&ocirc;ng với sả v&agrave; gia vị rồi đem nướng hoặc c&oacute; thể l&agrave;m m&oacute;n d&ocirc;ng bằm x&uacute;c b&aacute;nh tr&aacute;ng hay gỏi d&ocirc;ng, lẩu d&ocirc;ng l&aacute; me thật độc đ&aacute;o v&agrave; nhớ m&atilde;i. Thịt d&ocirc;ng thường được c&aacute;c đầu bếp ở chế biến thịt d&ocirc;ng th&agrave;nh 7 m&oacute;n rất s&agrave;nh điệu: gỏi d&ocirc;ng, chả d&ocirc;ng, d&ocirc;ng nướng, d&ocirc;ng r&ocirc;ti, d&ocirc;ng hấp, d&ocirc;ng nấu dưa hồng v&agrave; ch&aacute;o d&ocirc;ng.<br /> Ch&aacute;o nh&ocirc;ng<br /> C&aacute;ch chế: D&ugrave;ng gạo ngon nấu ch&aacute;o. Lấy thịt nh&ocirc;ng băm nhỏ x&agrave;o qua với dầu lạc, đợi ch&aacute;o nhừ cho thịt nh&ocirc;ng v&agrave;o c&ugrave;ng với gia vị, mắm muối. M&uacute;c ra b&aacute;t cho trẻ ăn ngay l&uacute;c c&ograve;n n&oacute;ng. Ngo&agrave;i ra, người ta c&ograve;n d&ugrave;ng ch&aacute;o nh&ocirc;ng n&oacute;ng để chữa cảm mạo, đặc biệt l&agrave; với chứng cảm mạo phong h&agrave;n như người bệnh sợ lạnh, nhức đầu, kh&ocirc;ng ra mồ h&ocirc;i, tắc mũi v&agrave; chảy nước mũi, ho, sốt... Gặp trường hợp n&agrave;y d&ugrave;ng ch&aacute;o nh&ocirc;ng n&oacute;ng cho bệnh nh&acirc;n ăn rất tốt. B&aacute;t ch&aacute;o nh&ocirc;ng n&oacute;ng hổi, ngon ngọt, ăn đến đ&acirc;u ấm dạ đến đấy, chỉ cần ăn một b&aacute;t ch&aacute;o nh&ocirc;ng n&oacute;ng sẽ to&aacute;t mồ h&ocirc;i, đắp chăn nằm nghỉ ở chỗ ấm. Khi mồ h&ocirc;i ra đều, bỏ chăn ra, lau kh&ocirc; mồ h&ocirc;i, thay quần &aacute;o, nằm nghỉ một l&uacute;c sẽ thấy người nhẹ nh&otilde;m, hết sốt.</p> <p>- C&aacute; giống</p> <p>- D&ecirc;</p> <p>- Thỏ</p> <p>- Kỳ đ&agrave;</p> <p>- Chim Trĩ</p> <p>- Nh&iacute;m</p> <p>- Kỳ nh&ocirc;ng (gi&ocirc;ng)</p> <p>- Nấm lim xanh (thương hiệu Ti&ecirc;n Phước).</p> <p>- S&acirc;m Ngọc Linh.</p> <p>- Dế.</p> <p>- B&ograve; cạp.</p> <p>- C&aacute; Ngựa.</p> <p>- Tắc k&egrave;.</p> <p>- Kỳ t&ocirc;m.</p> <p>- Mối ch&uacute;a.</p> <p>- V&agrave; c&aacute;c lo&agrave;i vật kh&aacute;c</p> <p>H&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với &ldquo;THẾ GIỚI LO&Agrave;I VẬT&rdquo; để được cung cấp những sản phẩm chất lượng nhất.</p> <p>ĐT: 0932 381 798.</p> <p>Web: <a title="http://thegioiloaivat.mov.vn/" rel="nofollow" href="http://muabanraovat.org/raovat?url=http://thegioiloaivat.mov.vn/">http://thegioiloaivat.mov.vn/</a><br /> <a title="http://dacsanquangnam.weebly.com/" rel="nofollow" href="http://muabanraovat.org/raovat?url=http://dacsanquangnam.weebly.com/">http://dacsanquangnam.weebly.com/</a></p> <p>Thế giới lo&agrave;i vật, Tam Kỳ, Quảng Nam.</p> </div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thế giới loài vật
- Địa chỉ: Tam Kỳ, Quảng Nam
- Điện thoại: 0932 086 980 - Fax:
- email: thegioiloaivat@gmail.com