Bán Lan hồ điệp 4 tháng số lượng lớn

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: 63/11 Đường 2, Kp 4, Phường TNP B, Q 9, TP HCM
- Tel, Fax: 0909353356
- email: vietnamorchids@gmail.com
================================

<p>Vườn nh&agrave; m&igrave;nh c&oacute; khoảng 1.000 c&acirc;y lan Hồ điệp trồng được 4 th&aacute;ng: gồm m&agrave;u v&agrave;ng , tr&aacute;ng, t&iacute;m, trắng đốm, lưỡi b&ograve;....</p><p>&nbsp;M&igrave;nh cần sang hết l&ocirc; n&agrave;y: nếu mua 500 c&acirc;y gi&aacute; 9.000đ/c&acirc;y, mua 1.000 &nbsp;c&acirc;y gi&aacute; 8.500đ/ v&acirc;y.</p><p>&nbsp;Ngo&agrave;i ra m&igrave;nh cũng nhận trồng gia c&ocirc;ng cho &nbsp;ACE n&agrave;o c&oacute; nhu cầu.</p><p>&nbsp;Li&ecirc;n hệ: A. Chiến 0909.353.356</p><p>&nbsp;yahoo: matnghich2002@yahoo.com online 12/24</p><p>&nbsp;mail: vietnamorchids@gmail.com</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top