Bán le le giống, thịt

  • Thread starter Duong van han
  • Ngày gửi
D

Duong van han

Guest
20681112088_2028ef9b9b_o.jpg

Le le giống : Trang trại chúng toi chuyên cung cấp le le giống và le le thịt. Hiện trang trại có 400 cập le le bố mẹ, một năm cho sinh sãn khoãng 2 ngan con đủ cung cấp cho cô bác ai có nhu cầu nuôi sinh sãn. Cô bác liên hệ điạ chỉ: ấp bình lể, xã vĩnh phú tây, huyện phứơc, tĩnh bạc liêu, đt 0985308376
 


20681112088_2028ef9b9b_o.jpg

Le le giống : Trang trại chúng toi chuyên cung cấp le le giống và le le thịt. Hiện trang trại có 400 cập le le bố mẹ, một năm cho sinh sãn khoãng 2 ngan con đủ cung cấp cho cô bác ai có nhu cầu nuôi sinh sãn. Cô bác liên hệ điạ chỉ: ấp bình lể, xã vĩnh phú tây, huyện phứơc, tĩnh bạc liêu, đt 0985308376
Lele giống 1 tháng tuổi bảo nhiêu tiền ?
 
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top