bán lộc vừng đại thụ

  • Thread starter tuấn anh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

tuấn anh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tuấn anh
- Địa chỉ: Đô`ng xoa`i - bi`nh phước
- Tel, Fax: ::: FaX 01277577375 ::: FaX
- email: ngaanh8482@yahoo.com.vn
================================

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; c&aacute;c b&aacute;c ơi, em c&oacute; 1 c&acirc;y lộc vư`ng đại thụ ,b&aacute;c na`o mua em b&aacute;n rẻ cho. c&oacute; gi` phone cho em nha c&aacute;c b&aacute;c </p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Back
Top