Bán lợn rừng giống thuần chủng

  • Thread starter sondaotuan
  • Ngày gửi
S

sondaotuan

Guest
Mời quý vị đến tham quan và học hỏi kinh nghiệm nuôi lợn rừng tại Trang trại Đức Sơn: Xóm Muỗi, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội.
 


Last edited by a moderator:
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty CPPTNL Đức Sơn
- Địa chỉ: Thôn Phù Yên, xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội
- Tel, Fax: 0903284888
- email: daoquocthan@yahoo.com.vn
================================

Mời b&agrave; con v&agrave; qu&yacute; vị c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i lợn rừng v&agrave;o thăm trang web <a href="http://lonrungducson.com/">lonrungducson.com</a> để biết th&ocirc;ng tin chi tiết.<br />
 
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cty CPPTNL Đức Sơn
- Địa chỉ: Thôn Phù Yên, xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội
- Tel, Fax: 0903284888
- email: than.dao@lonrungducson.com
================================

Cty c&oacute; lợn rừng giống thuần chủng được sinh ra v&agrave; chăm s&oacute;c tại Trang trại của C&ocirc;ng ty tại Ba V&igrave;. B&agrave; con c&oacute; nhu cầu y&ecirc;n t&acirc;m về con giống th&iacute;ch nghi kh&iacute; hậu miền Bắc. Cty hiện c&oacute; lợn rừng giống: 12-18kg/con, lợn đực, c&aacute;i hậu bị chất lượng cực chuẩn. Gi&aacute;: 350.000 đ/kg. Cty sẽ lo thủ tục kiểm l&acirc;m v&agrave; th&uacute; y v&agrave; chuyển giao c&ocirc;ng nghệ nu&ocirc;i. Li&ecirc;n hệ Đ&agrave;o Quốc Th&acirc;n: 0903284888. WS: <a href="http://lonrungducson.com">lonrungducson.com</a> <br />
 
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cty CPPTNL Đức Sơn
- Địa chỉ: Thôn Phù Yên, xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội
- Tel, Fax: 0903284888 ::: FaX ::: FaX ::: FaX
- email:
================================

Đến với Trang trại lợn rừng Cty CPPT Nông lâm Đức Sơn bạn sẽ thay đổi tư duy về nuôi lợn rừng. Hiện nay Cty chúng tôi có lứa lợn rừng mới xuất chuồng được sinh ra và nuôi dưỡng tại trại (bố mẹ là lợn rừng thuần chủng được nhập trực tiếp từ Thái Lan). Khi mua sản phẩm lợn rừng giống của Cty, bạn sẽ được Cty lo về thủ tục giấy tờ kiểm lâm và thú y. Được Cty chuyển giao công nghệ. Giá giao tại Trại: 350.000đ/kg với tỷ lệ 3 cái : 1 đực. Mời bạn vào trang web của Cty: lonrungducson.com
 
Last edited by a moderator:
Ặc ! Thì ra 5 phút dành cho quảng cáo!! Ít ra bác phải giới thiệu là đổi tư duy là tu duy thế nào chứ !!!!!!
 
Lợn Thái mình nghĩ rất tạp nhạp. Chỉ có lợn rừng bố mẹ là rừng hết thì mới gọi là thuần chủng. Mình đã xem rất nhiều người nhập lợn từ Thái về rồi nhìn là "quên" ngay. Nên lợn Thái thì cứ gọi là lợn Thái không nên gọi là thuần chủng. Mà mình được biết lợn Thái đâu được nhập về nữa mà!?
 
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty CPPTNL Đức Sơn
- Địa chỉ: Thôn Phù Yên, xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội
- Tel, Fax: 0903284888
- email: than.dao@lonrungducson.com
================================

<span class="text">C&ocirc;ng ty CP Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng l&acirc;m Đức Sơn c&oacute; lợn rừng giống lứa mới đ&atilde; đến tuổi xuất chuồng. Mời qu&yacute; vị c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ với Đ&agrave;o Quốc Th&acirc;n: 0903284888 để biết r&otilde; th&ocirc;ng tin chi tiết v&agrave; tham quan trang trại để biết r&otilde; m&ocirc; h&igrave;nh v&agrave; quy tr&igrave;nh kỹ thuật nu&ocirc;i lợn rừng. Bạn đọc h&atilde;y truy cập website ch&iacute;nh thức của c&ocirc;ng ty: <a href="http://lonrungducson.com/">lonrungducson.com</a> </span>
 

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cty CPPTNL Đức Sơn
- Địa chỉ: Thôn Phù Yên, xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội
- Tel, Fax: 0903284888
- email: than.dao@lonrungducson.com
================================

C&ocirc;ng ty Đức Sơn đang c&oacute; lợn rừng giống thuần chủng Th&aacute;i Lan, được sinh ra v&agrave; nu&ocirc;i dưỡng tại Trang trại, b&agrave; con mua y&ecirc;n t&acirc;m về lợn giống khi xuất chuồng đ&atilde; được ti&ecirc;m chủng đầy đủ c&aacute;c loại vaxin v&agrave; quen với kh&iacute; hậu miền Bắc. Truy cập <a href="http://lonrungducson.com/">lonrungducson.com</a> v&agrave; gọi điện cho anh Th&acirc;n: 0903284888<br />
 
lợn rừng rặc việt nam

bây giờ ai nuôi lợn rừng Thái lan nữa, lợn rừng việt nam là chuộng nhất đấy. Công ty Đức Sơn nên tìm lợn rừng việt nam cho sinh sản sẽ bán được giá hơn!!!
 
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty CPPTNL Đức Sơn
- Địa chỉ: Thôn Phù Yên, xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội
- Tel, Fax: 0903284888 ::: FaX
- email: than.dao@lonrungducson.com
================================

<p>Lợn rừng giống thuần chủng Th&aacute;i Lan được sinh ra từ bố mẹ Th&aacute;i Lan nhập khẩu, con giống được sinh sản v&agrave; nu&ocirc;i dưỡng tại Trang trại tại Ba V&igrave; H&agrave; Nội. Mời qu&yacute; vị quan t&acirc;m gọi điện cho Đ&agrave;o Quốc Th&acirc;n 0903284888. Truy cập <a href="http://agriviet.com/%5C%22http://lonrungducson.com/%5C%22">lonrungducson.com</a> .</p><p>M&ugrave;a lạnh đến, nhớ cho rơm v&agrave;o chuồng l&agrave;m ổ cho lợn, chuồng lợn nhỏ thắp đ&egrave;n b&oacute;ng tr&ograve;n sưởi ấm 24/24h. <br /></p>
 
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cty CPPTNL Đức Sơn
- Địa chỉ: Thôn Phù Yên, xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội
- Tel, Fax: 0903284888
- email: than.dao@lonrungducson.com
================================

Cty PTNL Đức Sơn hiện đang c&oacute; lợn giống bố mẹ nhập từ Th&aacute;i Lan, được sinh ra v&agrave; nu&ocirc;i dưỡng tại Trang trại của C&ocirc;ng ty. Mời qu&yacute; vị quan t&acirc;m đến tham quan Trang trại, gọi điện cho anh Th&acirc;n 0903284888 để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin chi tiết v&agrave; truy cập website: lonrungducson.com trao đổi v&agrave; t&igrave;m hiểu quy tr&igrave;nh kỹ thuật chăn nu&ocirc;i lợn rừng theo m&ocirc; h&igrave;nh mới bảo đảm an to&agrave;n v&agrave; chất lượng thịt.<br />
 
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty CPPTNL Đức Sơn
- Địa chỉ: Thôn Phù Yên, xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội
- Tel, Fax: 0903284888
- email: than.dao@lonrungducson.com
================================

B&aacute;n lợn rừng giống thuần chủng - bố mẹ Th&aacute;i, con sinh ra v&agrave; nu&ocirc;i dưỡng tại Trang trại ở Ba V&igrave;, lợn rừng giống của Cty th&iacute;ch hợp với kh&iacute; hậu miền Bắc. Qu&yacute; vị quan t&acirc;m gọi điện cho Đ&agrave;o Quốc Th&acirc;n 0903284888 v&agrave; truy cập website: lonrungducson.com để biết th&ecirc;m chi tiết.<br />
 
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đào Quốc Thân
- Địa chỉ: Thôn Phù Yên, xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội
- Tel, Fax: 0903284888
- email: than.dao@lonrungducson.com
================================

H&atilde;y đến với C&ocirc;ng ty CP Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng l&acirc;m Đức Sơn để mua lợn rừng giống thuần chủng v&agrave; được cung cấp quy tr&igrave;nh nu&ocirc;i lợn rừng tư duy mới, an to&agrave;n, hiệu quả, chất lượng. Li&ecirc;n hệ: Đ&agrave;o Quốc Th&acirc;n 0903284888 v&agrave; truy cập website: <a href="http://lonrungducson.com/">lonrungducson.com</a> <br />
 
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đào Quốc Thân
- Địa chỉ: Thôn Phù Yên, xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội
- Tel, Fax: 0903284888
- email: than.dao@lonrungducson.com
================================

Bạn h&atilde;y đến với C&ocirc;ng ty CP Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng l&acirc;m Đức Sơn để mua lợn rừng giống thuần chủng v&agrave; học hỏi kinh nghiệm nu&ocirc;i lợn rừng tư duy mới: an to&agrave;n, hiệu quả, chất lượng. Li&ecirc;n hệ với Đ&agrave;o Quốc Th&acirc;n: 0903284888 v&agrave; website: <a href="http://lonrungducson.com/">lonrungducson.com</a> <br />
 
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đào Quốc Thân
- Địa chỉ: Thôn Phù Yên, xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội
- Tel, Fax: 0903284888
- email: than.dao@lonrungducson.com
================================

H&atilde;y đến với C&ocirc;ng ty CP Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng l&acirc;m Đức Sơn để mua lợn rừng giống thuần chủng v&agrave; được cung cấp quy tr&igrave;nh nu&ocirc;i lợn rừng tư duy mới, an to&agrave;n, hiệu quả, chất lượng. Li&ecirc;n hệ: Đ&agrave;o Quốc Th&acirc;n 0903284888 v&agrave; truy cập website: <a href="http://lonrungducson.com/">lonrungducson.com</a> <br />
 
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đào Quốc Thân
- Địa chỉ: Thôn Phù Yên, xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội
- Tel, Fax: 0903284888 ::: FaX
- email: than.dao@lonrungducson.com
================================

Đến với <a href="http://agriviet.com/%5C%22http://lonrungducson.com/%5C%22">lonrungducson.com</a> bạn sẽ say m&ecirc; nu&ocirc;i lợn rừng. C&ocirc;ng ty Đức Sơn cung cấp lợn giống thuần chủng v&agrave; cung cấp quy tr&igrave;nh nu&ocirc;i lợn rừng (tư duy mới). Phương ch&acirc;m: an to&agrave;n, hiệu quả, chất lượng. H&atilde;y gọi điện cho Đ&agrave;o Quốc Th&acirc;n: 0903284888 để bố tr&iacute; thời gian tham quan v&agrave; chia sẻ về nu&ocirc;i lợn rừng.<br />
 
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đào Quốc Thân
- Địa chỉ: Thôn Phù Yên, xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội
- Tel, Fax: 0903284888
- email: than.dao@lonrungducson.com
================================

Nếu bạn quan t&acirc;m đến lợn rừng v&agrave; muốn l&agrave;m gi&agrave;u từ nu&ocirc;i lợn rừng, h&atilde;y đến với C&ocirc;ng ty CP Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng l&acirc;m Đức Sơn để tham quan trang trại, t&igrave;m hiểu quy tr&igrave;nh kỹ thuật nu&ocirc;i lợn rừng v&agrave; <font color="#cc0033">mua lợn rừng giống</font>. Lợn rừng Đức Sơn nhập lợn giống bố mẹ từ Th&aacute;i Lan, cho phối, sinh sản v&agrave; nu&ocirc;i dưỡng tại Trang trại ở Ba V&igrave;. Lợn rừng giống của Đức Sơn th&iacute;ch hợp với nhiều kiểu h&igrave;nh kh&iacute; hậu của miền Bắc. Bạn h&atilde;y gọi điện cho Gi&aacute;m đốc <font color="#993300">Đ&agrave;o Quốc Th&acirc;n: 0903284888</font> v&agrave; truy cập website: <a href="http://lonrungducson.com/">lonrungducson.com</a> để biết th&ecirc;m chi tiết.<br />
 
Hehe ,sau khi tìm hiểu quy trình kỹ thuật nuôi lợn rừng nhưng chưa mua lợn rừng giống . Có đc ko bác! Bá có tiếp anh em nông dân mình ko ?!
 
Mời bạn đến tham quan Trang trại lợn rừng Đức Sơn, chắc chắn bạn sẽ thấy nuôi lợn rừng là hướng đi đúng đối với một nước nông nghiệp như nước ta. Đất rộng, mình nuôi lợn rừng theo quy trình khép kín luôn. Rất vui được tiếp bạn tại Trang trại. Hãy gọi điện cho tôi: Đào Quốc Thân 0903284888 để hẹn lịch tiếp.
 


Back
Top