Bán lợn rừng giống và cung cấp quy trình nuôi lợn rừng

  • Thread starter Công ty CPPTNL Đức SÆ¡n
  • Ngày gửi
C

Công ty CPPTNL Đức Sơn

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty CPPTNL Đức Sơn
- Địa chỉ: Thôn Phù Yên, xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội
- Tel, Fax: 0903284888
- email: daoquocthan@yahoo.com.vn
================================

Hiện nay Cty đang c&oacute; lợn rừng giống thuần chủng cực đẹp. Mời b&agrave; con v&agrave; qu&yacute; vị quan t&acirc;m v&agrave; c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ với Đ&agrave;o Quốc Th&acirc;n: 0903284888 để biết r&otilde; chi tiết v&agrave; bố tr&iacute; lịch đến thăm trang trại tại th&ocirc;n Ph&ugrave; Y&ecirc;n, x&atilde; Y&ecirc;n B&agrave;i, huyện Ba V&igrave;, H&agrave; nội.<br />
 
Back
Top