bán lợn rừng giống và dế thái lan

  • Thread starter tuanhaifarm
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

tuanhaifarm

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tuanhaifarm
- Địa chỉ: xã bàn giản. huyện lập thạch. tỉnh vĩnh phúc
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: tuanhaifarm@gmail.com
================================

<p>trang trại tuấn hải l&agrave; một trong số những trang trại li&ecirc;n kết với viện chăn nu&ocirc;i quốc gia về đề t&agrave;i nh&acirc;n giống v&agrave; ph&aacute;t triển lợn rừng th&aacute;i lan ở miền bắc.v&agrave; đ&atilde; đạt được th&agrave;nh c&ocirc;ng khi nh&acirc;n giống v&agrave; cho sinh sản tốt đ&agrave;n lợn rừng th&aacute;i lan ở miền bắc.hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; cung cấp giống v&agrave; kỹ thuật nu&ocirc;i sinh sản lợn th&aacute;i thuần tại miền b&aacute;c.b&agrave; con n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua lợn rừng giống v&agrave; dế giống xin li&ecirc;n hệtheo số dt:0936301618 hoặc 02116261488 gặp anh hải</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top