BÁN LỢN RỪNG GIỐNG

  • Thread starter trangtraidailai
  • Ngày gửi
T

trangtraidailai

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trang Trại Đại Lải
- Địa chỉ: Thôn Đồng Câu Xã Ngọc Thanh Phúc Yên Vĩnh Phúc
- Tel, Fax: 0904962026 ::: FaX
- email: phamxuanhoa_74@yahoo.com.vn
================================

<p>Trang trại hiện đang c&oacute; b&aacute;n giống lợn rừng Th&aacute;i Lan đ&atilde; được nu&ocirc;i v&agrave; thuần h&oacute;a tại trại từ năm 2008 mời b&agrave; con c&oacute; nhu cầu điện thoại trước cho Mr H&ograve;a để xắp lịch thăm quan v&agrave; trao đổi th&ocirc;ng tin . Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ tư vấn v&agrave; hỗ trợ kỹ thuật trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh b&agrave; con chăn nu&ocirc;i</p><p><img style="width: 640px; height: 480px" height="480" src="http://i857.photobucket.com/albums/ab140/phamxuanhoa_74/P1010553.jpg" width="640" border="0" /></p><p><img style="width: 640px; height: 480px" height="480" src="http://i857.photobucket.com/albums/ab140/phamxuanhoa_74/P1010556.jpg" width="640" border="0" /><img style="width: 640px; height: 480px" height="480" src="http://i857.photobucket.com/albums/ab140/phamxuanhoa_74/P1010566.jpg" width="640" border="0" /></p>
 
Bài viết có nội dung tương tự
Back
Top