Bán lợn rừng miền Bắc

  • Thread starter tungyendinh
  • Ngày gửi
T

tungyendinh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tungyendinh
- Địa chỉ: xã định liên huyện yên định tỉnh thanh hóa
- Tel, Fax: 01662880833 ::: FaX
- email: tung@.com.vn
================================

<h4>&nbsp;&nbsp;</h4><h4>&nbsp;Trại lợn rừng miền Bắc k&iacute;nh ch&agrave;o b&agrave; con.</h4><h2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;giấy ph&eacute;p số:884/kl-ttpc .</h2><h4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp; Với hơn 3 năm kinh nghiệm nu&ocirc;i lợn rừng .Trại nu&ocirc;i cung cấp cho b&agrave; con về h&igrave;nh thức con giống như sau:</h4><h5>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/ lợn rừng rặt việt nam đ&atilde; được thuần chủng.</h5><h5>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/ lợn giống bố mẹ rừng rặt sinh sản trong trại.</h5><h5>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/lợn giống bố việt mẹ th&aacute;i.</h5><h5>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/ lợn giống th&aacute;i lan thuần chủng.</h5><h5>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/lợn n&aacute;i hậu bị.</h5><h5>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/ lợn n&aacute;i mang bầu.</h5><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Con giống c&oacute; nguồn gốc hợp ph&aacute;p .(kiểm l&acirc;m .kiểm dịch . kỉ thuật nu&ocirc;i lợn rừng.)</h3><h5>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp; tư vấn kỉ thuật nu&ocirc;i lợn rừng trực tiếp</em> </h5><h4><em>li&ecirc;n hệ</em>. anh t&ugrave;ng: điện thoại: 01662880833.</h4><h6>&nbsp;&nbsp; kh&aacute;ch h&agrave;ng lưu &yacute; khi mua giống lợn rừng phải đầy đủ c&aacute;c thủ tục sau:</h6><h5>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( đơn xin xuất b&aacute;n. bi&ecirc;n bản xuất b&aacute;n .bảng k&ecirc;. kiểm dịch )</em></h5>
 


con giống đẹp giá cả hợp lý, khách hàng hài lòng về con giống.
 


Back
Top