BÁN LỢN RỪNG TẠI THANH HÓA VÀ CÁC TỈNH LÂN CẬN

  • Thread starter lonrungthanhhoa
  • Ngày gửi
L

lonrungthanhhoa

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Tiến Dũng
- Địa chỉ: Lưu Vệ , Quảng Xương Thanh Hóa
- Tel, Fax: 01657023839
- email: lợn rừng thanh hóa@yahoo.com
================================

<p><strong><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TRANG TRẠI LỢN RỪNG THANH H&Oacute;A CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP LỢN RỪNG THUẦN CHỦNG TH&Aacute;I LAN, LỢN RỪNG RẶC VIỆT NAM, LỢN RỪNG LAI F4&nbsp;VỚI GI&Aacute; PHẢI CHĂNG V&Agrave; SỐ LƯỢNG KH&Ocirc;NG HẠN CHẾ.</font></strong></p><p><strong><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ĐẾN VỚI TRANG TRẠI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I QU&Yacute; KH&Aacute;CH SẼ ĐƯỢC :</font></strong></p><p><strong><font size="2">TƯ VẤN VỀ KĨ THUẬT CHUỒNG TRẠI V&Agrave; CHĂN NU&Ocirc;I VĨNH VIỄN.</font></strong></p><p><strong><font size="2">BẢO H&Agrave;NH CHẤT LƯỢNG CON GIỐNG.</font></strong></p><p><strong><font size="2">VẬN CHUYỂN TẬN NƠI CHO QU&Yacute; KH&Aacute;CH TR&Ecirc;N ĐỊA B&Agrave;N TỈNH THANH H&Oacute;A</font></strong></p><p><strong><font size="2">BAO TI&Ecirc;U SẢN PHẨM ĐẦU RA CHO QU&Yacute; KH&Aacute;CH CHƯ C&Oacute; THỊ TRƯỜNG TI&Ecirc;U THỤ</font></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p><p><strong><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TRANG TRẠI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I RẤT VINH HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QU&Yacute; KH&Aacute;CH THEO PHƯƠNG CH&Acirc;M: UY T&Iacute;N . CHẤT LƯỢNG, GI&Aacute; CẢ PHẢI CHĂNG.</font></strong></p><p><strong><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MỌI CHI TIẾT XIN VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ: SỐ DI ĐỘNG 01657023839 ( GẶP ANH DŨNG 0</font></strong></p><p><strong><font size="2">&nbsp;&nbsp; </font></strong></p><p><strong><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></strong></p>
 


Bac Dung Luu Ve a, de hom nao vao trong bac xem the nao, em cung o quang xuong ne, o quang cat ay
gia ca the nao bac
 


Back
Top