Bán Lợn rừng Thái Lan, lợn rừng Việt, lợn cắp nách

  • Thread starter Trang trai An Nhiên
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trang trai An Nhiên

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trang trai An Nhiên
- Địa chỉ: Thôn Thượng , xã Liên Minh,Huyện Vụ Bản, Nam Định
- Tel, Fax: 0934 617 855 hoặc 0974 044 022 ::: FaX
- email: vuthinhung1984@gmail.com
================================

<p align="left">Hiện tại ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp con giống v&agrave; thịt thương phẩm của c&aacute;c loại lợn rừng Th&aacute;i Lan, Lợn rừngViệt , lợn cắp n&aacute;ch(Lợn m&aacute;n) thuần chủng. C&aacute; nh&acirc;n, tổ chức quan t&acirc;m vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo&nbsp;địa chỉ: Th&ocirc;n thượng, x&atilde; Li&ecirc;n Minh, Huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định hoặc&nbsp;số điện thoại 0934 617 855 (Nhung) 0974 044 044(Phứơc). Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẵn s&agrave;ng tư vấn về phương ph&aacute;p nu&ocirc;i lợn đẻ v&agrave; lợn thương phẩm.</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx