Bán lợn rừng thuần chủng Việt Nam, Thái Lan

 • Thread starter Công ty CPPT nông lâm Đức SÆ¡n
 • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Công ty CPPT nông lâm Đức Sơn

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty CPPT nông lâm Đức Sơn
- Địa chỉ: Thôn Phù Yên, xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội
- Tel, Fax: 0903284888
- email: daoquocthan@yahoo.com.vn
================================

C&ocirc;ng ty hiện c&oacute; lợn rừng giống thuần chủng Việt Nam v&agrave; Th&aacute;i Lan đến lứa xuất chuồng. Xin mời b&agrave; con v&agrave; qu&yacute; vị quan t&acirc;m gọi điện trực tiếp cho Gi&aacute;m đốc Đ&agrave;o Quốc Th&acirc;n: 0903284888 hoặc truy c&acirc;p website: <a href="http://lonrungducson.com/">lonrungducson.com</a> <br />
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự
 • Một số đặc điểm của lợn rừng Thái Lan
  • Thread starter TrangTraiLonRungXuThanh
  • Ngày gửi
 • QUY TRÌNH NUÔI LỢN THEO QUY TRÌNH VIETGAP
  • Thread starter dungk4mhtchd2
  • Ngày gửi


 • Back
  Top