Bán lợn rừng ( và lợn rừng lai) ở Hưng Yên

  • Thread starter Nguyen Trung Kien
  • Ngày gửi
N

Nguyen Trung Kien

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Kiên
- Địa chỉ: Đôi 13-Thôn Duyệt Lễ- Minh Tân Phù Cừ Hưng Yên
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: thaykienpc@gmail.com
================================

<p>T&ocirc;i đang cần&nbsp;b&aacute;n đ&agrave;n lợn rừng do kh&ocirc;ng c&oacute; người chăm s&oacute;c .</p><p>1 lợn rừng đực giống tốt ( 80-90 kg) </p><p>20 lợn rừng lai 10-17 kg ( ăn tết rất ngon)</p><p>3 lợn m&aacute;n, v&acirc;n pa đang chửa. Gi&aacute; cả phải chăng</p><p>Li&ecirc;n hệ:</p><p>Ki&ecirc;n: 03213 502 123</p>
 
Back
Top