Bán lồng nuôi thỏ, gia cầm, van nước, máng ăn,...

#1
<span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px">Chuy&ecirc;n cung cấp n&uacute;m (van) inox, nhựa inox cho thỏ, gia cầm</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px">-Cung cấp m&aacute;ng ăn bằng nhựa đủ k&iacute;ch cỡ cho thỏ, gia cầm.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px">-Tư vấn &amp; Nhận cung cấp chuồng nu&ocirc;i thỏ (chuồng tầng) theo hướng c&ocirc;ng nghiệp bằng th&eacute;p mạ kẽm.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px">Ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ:</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px">0938564282 (T&acirc;n)</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px">Nhận chuyển h&agrave;ng đi c&aacute;c tỉnh bằng dịch vụ chuyển ph&aacute;t nhanh, 48h hoặc ch&agrave;nh xe theo y&ecirc;u cầu.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px">Chi tiết:</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px">1/Van nước</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px">Gi&aacute;: 15k / c&aacute;i (&Aacute;p dụng cho cả 2 loại inox, nhựa inox)</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px">Nếu mua số lượng nhiều tr&ecirc;n 100 c&aacute;i th&igrave; gi&aacute;: 14k / c&aacute;i (&Aacute;p dụng cho van inox).</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px">2/Lồng nu&ocirc;i</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px">*Chuồng thỏ sinh sản &amp; thỏ con:</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px">- K&iacute;ch thước (D x R x C) -&gt;&gt; (1,2m x 0,5m x 0,33m)/1 bộ. Ngăn th&agrave;nh 3 &ocirc; chuồng</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px">- Gi&aacute;: 180.000/bộ</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px">*Chuồng thỏ thịt:</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px">- K&iacute;ch thước (D x R x C) -&gt;&gt; (1,2m x 0,5m x 0,33m)/1 bộ. Ngăn th&agrave;nh 4 &ocirc; chuồng</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px">- Gi&aacute;: 180.000/bộ</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px">Nhận đặt lồng nu&ocirc;i thỏ, gia cầm với c&aacute;c loại k&iacute;ch thước sau:</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px">+ D&agrave;i: 0.5m, 1m, 1.2m.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px">+ Rộng: 0.5m.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px">+ Cao: 33cm, 50cm.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px">+ V&aacute;ch ngăn: tuỳ &yacute;.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px">*Gi&aacute;: tuỳ theo k&iacute;ch thước. (t&iacute;nh theo bộ).</span><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 15.454545021057129px; -webkit-box-shadow: none !important"><br /><br />www.tanvietfarm.bumha.com</span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Duy Tân
- Địa chỉ: Xuân Bảo, Cẩm Mỹ, Đồng Nai
- Điện thoại: 0938564282 - Fax:
- email: tanxd_1316@yahoo.com
 

thoviet1

Thành viên mới
#2
Có thể up hình chuồng thỏ lên không.và em đang cần mua 25 van inox.thế máng ăn loại 1 con ăn là kích thước bao nhiêu?
 
#3
UP

Có thể up hình chuồng thỏ lên không.và em đang cần mua 25 van inox.thế máng ăn loại 1 con ăn là kích thước bao nhiêu?
Chuồng sinh sản & thỏ con
1,2m x 0.5m x 0.3m; Chia làm 3 ô chuồng.
<img src="https://lh3.googleusercontent.com/-YcVkxTY7SlU/UKNZwUhWf8I/AAAAAAAA0nA/H6DpTE-qKO4/Agriviet.Com-chuong_sinh_san.jpg" />
<img src="https://lh4.googleusercontent.com/-Ls3oybQSWFM/UKNbeR7DjdI/AAAAAAAA0pc/tApfI2vrC6c/Agriviet.Com-Hi%25CC%2580nh0281.jpg" />
Chuồng thỏ thịt
1,2m x 0.5m x 0.3m; Chia làm 4 ô chuồng.
<img src="https://lh6.googleusercontent.com/-5gC-gILdK7M/UKNbsESCNrI/AAAAAAAA0pk/MXMdO2xKrOk/Agriviet.Com-chuogn_tho_thit_3.jpg" />
<img src="https://lh4.googleusercontent.com/-2xr1Z--Q7dQ/UKNbu4khhdI/AAAAAAAA0ps/xz3YuTFpN9g/Agriviet.Com-chuong_tho_thit.jpg" />

Cách lắp van
Gồm 3 phần
<img src="https://lh4.googleusercontent.com/-U9VKBtRqd9w/UKN7iuJm5GI/AAAAAAAA0uE/ifUxKfoVbjo/Agriviet.Com-IMG_20120820_110631.jpg" />
Lắp ron
<img src="https://lh6.googleusercontent.com/-hpaCcmPJb9Y/UKN72OIC3HI/AAAAAAAA0uM/11LOPN7kcus/Agriviet.Com-lap_ron.jpg" />
Lắp van vào ron cao su
<img src="https://lh3.googleusercontent.com/-7AVSlBHAyNQ/UKN8RwR0h1I/AAAAAAAA0xY/UBbW1ret--Q/Agriviet.Com-IMG_20120820_110555.jpg" />
Đường ống sau khi hoàn thành.
<img src="https://lh6.googleusercontent.com/-Fasdue9tUn8/UKN5U4g_VVI/AAAAAAAA0sc/4B6WzXonV0g/Agriviet.Com-duongong.jpg" />

Liên hệ: 0938564282
 
Last edited: