Bán lụp bẫy cu gáy

#1
Bán Lụp chim cu gáy : 0932 333 155

Lụp: giá không kèm cóng và không lợp lá 600k/lụp

Gáo: giá không kèm cóng là 700k/cái

Ngoài ra: Các bạn có yêu cầu đặt hàng thep tiêu chuẩn của bạn thi liên hệ và thời gian là: 4 Ngày có hàng ( chờ cho sơn khô).

Thanks