Bán lụp cu gáy

atha.hhp

Lữ khách
#1
Bán Lụp bẫy chim cu gáy : 0932 333 155

Lụp thường loại 1: giá không kèm cóng và không lợp lá, cầu tử 34-36: 650k/lụp, có lá: 750k

Lụp thường loại 2: giá không kèm cóng và không lợp lá, cầu tử 30-32: 850k/lụp, có là: 950k

Gáo thường: giá không kèm cóng, Lá là 800k/cái

Ngoài ra: Các bạn có yêu cầu đặt hàng theo tiêu chuẩn của bạn thi liên hệ và thời gian là: 05 Ngày có hàng

Liên hệ: 84/4F Phan Văn Hớn. Bà Điểm, Hóc Môn: 0932 333 155 gặp Mr. Tha

Thanks
 

#2
Bán Lụp bẫy chim cu gáy : 0932 333 155
Lụp cây: giá không kèm cóng và không lợp lá, cầu tử 30-32: 850k/lụp, có là: 950k
Lụp 3 cầu rồng: 2tr/cái – đặt làm khoảng 12 ngày.
Ngoài ra: Các bạn có yêu cầu đặt hàng theo tiêu chuẩn của bạn thi liên hệ và thời gian là: 05 Ngày có hàng
Liên hệ: 48/4F Phan Văn Hớn. Bà Điểm, Hóc Môn: 0932 333 155 gặp Mr. Tha
Thanks