BÁN MÁ ẤP TRỨNG Ở LÂM ĐỒNG

  • Thread starter anhkhoa1961
  • Ngày gửi
A

anhkhoa1961

Guest
#1
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><em>CƠ SỞ NU&Ocirc;I ẤP G&Agrave; ANH KHOA</em></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><em>D&rsquo;RAN &ndash; ĐƠN DƯƠNG &ndash; L&Acirc;M ĐỒNG</em></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><em>________________________________________________________________________</em></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 0cm; margin-right: -54pt; margin-left: -54pt; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center"><strong><em><span style="font-size: 22pt">THIẾT KẾ Đ&Oacute;NG M&Aacute;Y ẤP TRỨNG G&Agrave; VỊT C&Aacute;C LOẠI</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-left: 72pt; text-align: center; text-indent: 36pt"><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt"><strong><em><span style="font-size: 16pt">Với kinh nghiệm nu&ocirc;i &amp; ấp trong nhiều năm, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; tự thiết kế v&agrave; đ&oacute;ng m&aacute;y ấp trứng g&agrave; vịt, ph&ugrave; hợp với t&igrave;nh h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i thủ c&ocirc;ng của c&aacute;c gia đ&igrave;nh b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n m&igrave;nh. Hơn nữa ph&ugrave; hợp cả với kh&iacute; hậu lạnh ẩm ở cao nguy&ecirc;n.</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt"><strong><em><span style="font-size: 16pt">&nbsp;</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt"><strong><em><span style="font-size: 16pt">ANH KHOA nhận đ&oacute;ng m&aacute;y ấp trứng b&aacute;n tự động v&agrave; tự động. Bảo tr&igrave; v&agrave; sửa chửa l&acirc;u d&agrave;i, hướng dẫn c&aacute;ch ấp c&aacute;c loại trứng gia cầm tỉ mỉ&hellip; với gi&aacute; cả hợp l&iacute;.</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt"><strong><em><span style="font-size: 16pt">&nbsp;</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt"><strong><em><span style="font-size: 16pt">Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o b&agrave; con!</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt"><strong><em><span style="font-size: 16pt">Ch&uacute;c mọi gia đ&igrave;nh một năm mới An Khang Thịnh Vượng.</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt"><strong><em><span style="font-size: 16pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></em></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 180pt"><strong><em><span style="font-size: 16pt">ĐT: _0633.626.301</span></em></strong></p> <div style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1.5pt; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 1pt; padding-left: 0cm"> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm"><strong><em><span style="font-size: 16pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; _0168.761.0241</span></em></strong></p> </div> <p class="MsoNormal"><strong><em><br /></em></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ANH KHOA
- Địa chỉ: Hòa Bình - Dran - Đơn Dương - Lâm Đồng
- Điện thoại: 01687610241 - Fax: 0633626301
- email: anhkhoa1961@yahoo.com
 

A

anhkhoa1961

Guest
#2
Nhờ admin sửa dùm cái tiêu đề "BÁN MÁY ẤP TRỨNG Ở LÂM ĐỒNG"

sao tôi đăng hình lên không được, ai chỉ giúp tôi được không!!!
 
Last edited:

Đối tácTop